Find Research Outputs

ABRS 4 september 1997, RAwb 1998, nr. 46 (Intrekking voorwaardelijk verstrekte toevoeging advocaat. WRB voorziet niet in aanwijzing commissie als beroepsorgaan. Ook geen mandaatbesluit genomen.)

de Waard, B. W. N., 1998, Sep 04, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 juni 1998, RAwb 1998, nr. 150 (Rechtbank niet meer bevoegd tot het doen van uitspraak als het beroep is ingetrokken. Uitzondering als betwist wordt dat het beroep rechtsgeldig is ingetrokken.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 04, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 juni 1996, RAwb 1996, 110 (Toetsing sanctie APK-keuringsplaats)

de Waard, B. W. N., 1996, Jun 04, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 1 p.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 4 augustus 1998, AB 1998, (Lotingsprocedure voor fixus-opleidingen niet in strijd met art. 6 EG-Verdrag)

Vermeulen, B. P., 1998, Aug 04, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 juli 1998, RAwb 1998, nr. 159 (Eigenaar van naast bouwlocatie gelegen perceel heeft niet slechts afgeleid belang via huurders, maar is zelf belanghebbende.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 juli 1998, RAwb 1998, nr. 158 (Verkeersbesluit (stallingsverbod voor (brom-)fietsen). Vereiste van bijzonder individueel belang.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 3 februari 1998, RAwb 1998, nr. 124 (Op bevoegdelijk gedane schriftelijke intrekking van beroep kan niet worden teruggekomen. Aanmerking als nieuw bezwaarschrift.)

de Waard, B. W. N., 1998, Feb 03, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 29 juni 1998, RAwb 1998, nr. 156 (Wrakingsverzoek heeft uitsluitend betrekking op het processuele verloop van de voorlopige voorzieningsprocedure. Geen verzoek om wraking in de zin der wet.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 29, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 29 juli 1997, RAwb 1998, nr. 84 (Rechtbank is uitdrukkelijk buiten de aangevoerde grieven om tot het oordeel gekomen dat het desbetreffende onderdeel van het besluit niet in stand kan blijven.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 29, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 29 juli 1997, RAwb 1998, nr. 42 (Bezwaren richtten zich tegen een besluit dat geheel in overeenstemming is met in richtlijn neergelegde criteria. Geen reden om het horen in de bezwaarschriftfase achterwege te laten.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jul 29, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 29 juli 1996, RAwb 1996, 126 (Toetsing Twssv-uitkering Sittard

de Waard, B. W. N., 1996, Jul 29, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 2 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 28 november 1996, RA2b 1997, 77 (Proceskosten-veroordeling Landerd)

de Waard, B. W. N., 1997, Nov 28, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 24 maart 1997, RAwb 1997, 125 (Gedoogd horecabedrijf Amsterdam. Primair besluit bij beslissing op bezwaar

de Waard, B. W. N., 1997, Mar 24, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 23 januari 1998, RAwb 1998, nr. 77 (Een te korte beroepstermijn vermeld, in de mededeling van het bestreden besluit. Toepassing van artikel 6: 22.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jan 23, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 23 januari 1997, RAwb 1997, 85 (Horen in bezwaarschriftfase)

de Waard, B. W. N., 1997, Jan 23, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 22-01-1999, RAwb 1999, 102

van Blommestein, E. W., 1999, No. 102, Jan 22, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 21 april 1997, RAwb 1997, 148 (Standpuntwijziging gemeenteraad Oss, in bewaarfase

de Waard, B. W. N., 1997, Apr 21, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 20 maart 1997, RAwb 1997, 124 (Reformatio in peius in bezwaar?)

de Waard, B. W. N., 1997, Mar 20, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997, no. p. 1 p.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 1 mei 1997, RAwb 1998, nr. 82 (Aanvaardbaarheid optreden in bodemgeschil door rechter die verzoek om voorlopige voorziening heeft behandeld.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 01, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 1 februari 1996, RAwb 1996,64 (Weigering herziening bestemmingsplan, Waspik)

de Waard, B. W. N., 1996, Feb 01, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 3 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 18 juli 1996, RAwb 1997, 12 (Koppejan b.v.)

de Waard, B. W. N., 1997, Jul 18, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 18 december 1997, AB 1998, nr. 141 (College van Beroep voor de examens is een bestuursorgaan, geen rechter)

Vermeulen, B. P., 1998, Dec 18, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 17 maart 1998, RAwb 1998, nr. 127 (Bij publicatie vergunning onjuiste beroepstermijn vermeld. Termijnoverschrijding die daardoor is ontstaan is verschoonbaar.)

de Waard, B. W. N., 1998, Mar 17, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 17 april 1998, RAwb 1998, nr. 133 (Gelegenheid geven tot het herstellen van verzuimen bij het indienen van bezwaar- of beroepschriften)

Voermans, W. J. M., 1998, Apr 17, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. nr. 133)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 maart 1999, RAwb 1999, nr. 131 (Te laat herzieningsverzoek)

Jansen, A. M. L., 1999, Mar 16, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 januari 1998, RAwb 1998, nr. 122 (Aanlegvergunning voor wegtrace. Uit de statutaire doelstellingen kan niet worden afgeleid dat het belang van Land- en tuinbouwbond als organisatie in het geding is.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jan 16, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 januari 1997, RAwb 1997, 113 (Tardieve grieven weigering bijdrage structuurverbetering)

de Waard, B. W. N., 1997, Jan 16, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 16 december 1996, RAwb 1997, 81 (Bouwmarkt Geurts van Bergen)

de Waard, B. W. N., 1997, Dec 16, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 15 mei 1997, RAwb 1998, nr. 35 (Opnieuw horen bij het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar, na vernietiging eerdere beslissing, is niet altijd nodig.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 15, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13 november 1997, RAwb 1998, nr. 30

Voermans, W. J. M., 1998, Nov 13, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13 mei 1996, RAwb 1996, 106 (Maximillian, Tilburg)

de Waard, B. W. N., 1996, May 13, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1996, no. p. 3 pp.)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 13-06-2000, RAwb 2000, 143

de Poorter, J. C. A., 2000, No. 143, Jun 13, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 12 december 1996, RAwb 1997, 101 (Rederij Lovers. Kosten rechtsbijstand in bezwaarfase)

de Waard, B. W. N., 1997, Dec 12, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 12-02-1999, RAwb 1999, 106

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 106, Feb 12, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 11 mei 1998, RAwb 1998, nr. 144 (B. en W. niet belanghebbend bij aan deelgemeentebestuur gedelegeerde belangen.)

de Waard, B. W. N., 1998, May 11, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 11 februari 1997, afd. Bestuursrechtspraak Raad van State, AB 1998, nr. 28

Vermeulen, B. P., 1998, Feb 11, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 28)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 08-10-1999, RAwb 2000, 69

van Blommestein, E. W., 2000, No. 69, Oct 08, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 05-03-1999, RAwb 1999, 128

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 128, Mar 05, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS 03-08-1999, RAwb 1999, 183

de Poorter, J. C. A., 1999, No. 183, Aug 03, 1999. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 3 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 51 (Bewijsmateriaal dat aan de intrekking van jachtakte ten grondslag ligt. Onrechtmatig verkregen? Criteria voor gebruik strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 03, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 3 juli 1997, nr. 63, (Stichting islamitische basisschool I,) noot bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3-7-1998

Vermeulen, B. P., 1998, Jul 03, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 2 juni 1997, RAwb 1998, nr. 36 (Bezwaren richtten zich tegen een besluit beleid dat geheel overeenkomt met vast beleid. Geen reden om het horen in de bezwaarschriftfase achterwege te laten.)

de Waard, B. W. N., 1998, Jun 02, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 25 september 1997, RAwb 1998, nr. 50 (Geen hoger beroep mogelijk tegen uitspraak op verzoek om herziening.)

de Waard, B. W. N., 1998, Sep 25, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

ABRS, 24 oktober 1997, RAwb 1998, nr. 57 (Wanneer kan worden gezegd dat een bezwaarschrift is ingediend zo spoedig als redelijkerwijs verlangd mocht worden?)

de Waard, B. W. N., 1998, Oct 24, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional