Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1998

Juridische dilemma's bij de coproductie van milieubeleid en de mogelijke rol van de wetgever

Bekkers, V. J. J. M. & Verschuuren, J. M., 1998, In : RegelMaat. 2, p. 54-66 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De formele wetgever als uitvoerder: de Vergunningwet Westerschelde en het streven naar een integrale afweging

Verschuuren, J. M., 1998, In : Bouwrecht. 5, p. 361-367 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
54 Downloads (Pure)
1996

Positioneringsonderzoek milieu-effectrapportage

Jesse, K. D., Verschuuren, J. M., Mooren, R. H. J. & van de Putte, B., 1996, 's-Gravenhage: Ministerie VROM. 112 p.

Research output: Book/ReportReport

1997

Onderzoeksrapport `Het voorzorgbeginsel in het natuurbeschermingsrecht'

Gilhuis, P. C., Backes, C. W., Lambers, C., Oudenaarden, T. A. & Verschuuren, J. M., 1997, Het voorzorgbeginsel in het natuurbeschermingsrecht. Gilhuis, P. C., Backes, C. W. & Verschuuren, J. M. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 49-111 111 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998

ABR RvS 28 april 1997, nr. E03.95.1328 (Hinderwet )

Verschuuren, J. M., 1998, 169 p.. Apr 28, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 5, no. p. 169)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2000

De laatste wilde hamster in Nederland en de grondslagen van het Europees en internationaal milieurecht

Verschuuren, J. M., 2000, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 34 p. (Centrum voor wetgevingsvraagstukken)

Research output: Book/ReportInaugural speech

2009

1% criterium geaccepteerd bij habitattoets windmolens Weerribben

Verschuuren, J. M., 2009, No. 61, Apr 01, 2009. (Milieu & recht; vol. (36)6, no. p. 399-401)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

File
59 Downloads (Pure)
2011

Mitigerende maatregelen meenemen in passende beoordeling (IJburg II)

Verschuuren, J. M., 2011, No. 160, Jul 21, 2010. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; vol. 38(8), no. p. 537-541)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Open Access
File
28 Downloads (Pure)
2013

Introduction

Verschuuren, J. M., 2013, Research Handbook on Climate Change in Adaption Law. Verschuuren, J. M. (ed.). Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, p. 1-15 440 p. (Research Handbooks in Environmental Law; no. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
48 Downloads (Pure)
2000

Directe werking Verdrag van Ramsar, EG-Habitatrichtlijn

Bastmeijer, C. J. & Verschuuren, J. M., 2000, No. 122, Feb 10, 2000. (Milieu & recht; vol. 12, no. p. 310-313)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1996

Integration of Environmental Objectives into Agricultural Policy and Law in the Netherlands

Verschuuren, J. M. & Bekkers, V. J. J. M., 1996, In : Tilburg Foreign Law Review: Journal on foreign and comparative law. 5, 4, p. 323-334 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
20 Downloads (Pure)
1998

EHRM 19 februari 1998 (Guerra case)

Verschuuren, J. M., 1998, Feb 19, 1998. (Milieu & recht; vol. 7-8, no. p. 186-187)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1999

VzABR RvS 9 juli 1998 (Rol richtlijn bij vergunningverlening)

Verschuuren, J. M., 1999, Jul 09, 1998. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 3, no. p. 83-84)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2003

verzamelnoot bij twee uitspraken over ontsluitingswegen natuurmonument

Verschuuren, J. M., 2003, No. 95, Nov 06, 2002. (Milieu & recht; vol. 30/9, no. p. 265-267)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ontgrondingenwet, cultuurhistorische en landschappelijke waarde

Verschuuren, J. M., 2000, No. 45, Sep 27, 1999. (Milieu & recht; vol. 5, no. p. 121-122)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2003

Recht op natuur. Juridisering van besluitvorming over natuur en landschap

Verschuuren, J. M. & van Wijmen, P. C. E., 2003, In : Landwerk. Tijdschrift voor het landelijk gebied. 4, p. 11-13 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2000

Vervallen vergunning, bepaling ammoniakdepositierechten

Verschuuren, J. M., 2000, No. 280, May 18, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 31, no. p. 1349-1351)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Coördinatieregeling Wm-Wvo-vergunning

Verschuuren, J. M., 2000, No. 114, Feb 18, 2000. (Milieu & recht; vol. 11, no. p. 285-286)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

Beroepsgrond IPPC-richtlijn ontvankelijk; relatie Wet ammoniak en veehouderij en IPPC-richtlijn

Verschuuren, J. M., 2005, No. 40, Nov 10, 2004. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. afl.6, no. p. 270-276)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Veroordeling Nederland niet-implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn

Verschuuren, J. M., 2005, No. 67, Apr 14, 2005. (Milieu & recht; vol. 32/7, no. p. 443-446)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Berging baggerspecie. Geen strijd met Vogelrichtlijn.

Verschuuren, J. M., 2002, No. 56, Jun 20, 2001. (Milieu & recht; vol. 29/4, no. p. 134-139)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1994

Over de milieuwetgeving en de overheidstaken inzake de bescherming van het leefmilieu

Verschuuren, J. M. & Gilhuis, P. C., 1994, Wetgeven en de maat van de tijd. Eijlander, P. (ed.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 207-220 (Centrum voor wetgevingsvraagstukken).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1991

De Provinciale Leidraad Veehouderij en Milieu juridisch getoetst, onderzoeksrapport voor GS Provincie N.Br.

Verschuuren, J. M., Gilhuis, P. C., Peters, T. & Peeters, M. G. W. M., 1991, [n.n.].

Research output: Book/ReportReport

2004

M.e.r. hunebedden informatiecentrum

Verschuuren, J. M., 2004, No. 9, Apr 02, 2003. (Milieu & recht; vol. 31/1, no. p. 60-62)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2017
Open Access
2004

Bezwaar tegen aanwijzing Grevelingen als 'wetland' wel ontvankelijk

Verschuuren, J. M., 2004, No. 85, Jul 21, 2004. (Milieu & recht; vol. 31/8, no. p. 527-528)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008

Gronden mogen niet nu eens wel dan weer niet onder EHS vallen

Verschuuren, J. M., 2008, No. 17, Sep 26, 2007. (Milieu & recht; vol. 35/2, no. p. 119-121)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

Passende beoordeling op basis worst case scenario (De Groote Wielen)

Verschuuren, J. M., 2005, No. 99, Feb 23, 2005. (Milieu & recht; vol. 32/10, no. p. 657-664)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1991

Handhaving van regelgeving inzake meststoffen: Een taak voor provincie of gemeente?

Verschuuren, J. M., 1991, In : Bestuursforum. 15, 5, p. 167-169

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
18 Downloads (Pure)
2004

Public Participation regarding the Elaboration and Approval of Projects in the EU after the Aarhus Convention

Verschuuren, J. M., 2004, Yearbook of European Environmental Law. Etty, T. F. M. & Somsen, H. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 29-48 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The precautionary principle in European environmental law

Verschuuren, J. M., 1993, In : Paradigms: the Kent Journal of International Relations. 7, 1, p. 30-42 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2018

Glycaemic control in the diabetes and lifestyle cohort twente: A cross-sectional assessment of lifestyle and pharmacological management on Hba1c target achievement

Jalving, A. C., Gant, C. M., Binnenmars, S. H., Soedamah-Muthu, S. S., Bakker, S. J. L., Navis, G. & Laverman, G. D., 2018, In : Diabetes, Obesity and Metabolism. 20, 10, p. 2494-2499

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
5 Downloads (Pure)
2016

Right-wing authoritarianism predicts prejudice equally toward “gay men and lesbians” and “homosexuals"

Crawford, J. T., Brandt, M. J., Inbar, Y. & Mallinas, S., 2016, In : Journal of Personality and Social Psychology. 111, 2, p. e31-e45

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

A survey of event extraction methods from text for decision support systems

Hoogenboom, F. P., Frasincar, F., Kaymak, U., de Jong, F. & Caron, E. A. M., 2016, In : Decision Support Systems. 85, C, p. 12-22

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2014

Shame and aggression: Different trajectories and implications

Velotti, P., Elison, J. & Garofalo, C., 2014, In : Aggression and Violent Behavior. 19, 4, p. 454-461 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2016

Using interactive systems for knowledge sharing: The impact of individual contextual preferences in China

Ou, C., Davison, R. M. & Wong, L. H. M., 2016, In : Information & Management. 53, 2, p. 145-156

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2015

The effect of linguistic distance and bridge language proficiency on the stake taken by acquirers in cross-border acquisitions

Cuypers, I. R. P., Ertug, G. & Hennart, J. M. A., Jan 2015, In : Journal of International Business Studies (JIBS). 46, 4, p. 429-442

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2014

Effects of structural and dynamic family characteristics on the development of depressive and aggressive problems during adolescence. The TRAILS study

Sijtsema, J. J., Oldehinkel, A. J., Veenstra, R., Verhulst, F. C. & Ormel, J., 2014, In : European Child & Adolescent Psychiatry. 23, 6, p. 499-513

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2015

Dedicated vs flexible production technology: Strategic capacity investment choice

Boonman, H. J., Hagspiel, V. & Kort, P., 1 Jul 2015, In : European Journal of Operational Research. 244, p. 141-152 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2016

A just distribution of burdens? Attitudes toward the social distribution of taxes in 26 welfare states

Roosma, F., van Oorschot, W. J. H. & Gelissen, J. P. T. M., 2016, In : International Journal of Public Opinion Research. 28, 3, p. 376-400

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2012

A review on sex differences in processing emotional signals

Kret, M. E. & de Gelder, B., 2012, In : Neuropsychologia. 50, 7, p. 1211-1221

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2009

Homo Heuristicus: Why Biased Minds Make Better Inferences

Gigerenzer, G. & Brighton, H., Jan 2009, In : Topics in Cognitive Science. 1, 1, p. 107-143 37 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2007

Dual process theories: A key for understanding the diversification bias?

Kogler, C. & Kuehberger, A., Apr 2007, In : Journal of Risk and Uncertainty. 34, 2, p. 145-154 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2018

Noradrenergic modulation of creativity: Evidence from pupillometry

de Rooij, A., Vromans, R. & Dekker, M., 2018, In : Creativity Research Journal. 30, 4, p. 339-351

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
2019

Assessing communicative aspects of patient decision aids for localized prostate cancer treatment: A systematic review

Vromans, R., van Eenbergen, M., Pauws, S., Geleijnse, G., van der Poel, H., van de Poll-Franse, L. V. & Krahmer, E., Mar 2019.

Research output: Contribution to conferenceAbstractOther research output

Data-driven shared decision-making on cancer treatment

Vromans, R., Hommes, S., Clouth, F., Pauws, S., Vermunt, J., Geleijnse, G., van Eenbergen, M., Verbeek, X., van de Poll-Franse, L. V. & Krahmer, E., 2019.

Research output: Contribution to conferencePosterOther research output