Find Research Outputs

1998

Fonctions et status des langues marocaines dans l'enseignement néerlandais

El Aissati, A., 1998, Aspects sociolinguistiques des marocains vivant au Maroc et en Europe. Faleh, A. & Ruiter, J. J. (eds.). Oujda: Université Mohamed Ier, p. ??-?? (Cahier de Centre d'Etudes sur les mouvement migratoires).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1999

Privaatrecht

Vranken, J. B. M., 1999, Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2000. Jansma, C. E. (ed.). Amsterdam: Stichting Dux in Iura, p. 18-20 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

1998

Het bestuursprocesrecht geëvalueerd

Voermans, W. J. M., 1998, Congresbundel evaluaties Awb. Polak, J. M. (ed.). Den Haag: Vuga, p. 63-75

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Verre vriend wordt visiting fellow

Voermans, W. J. M., 1998, In : KUB Ter Visie. 3, jg. 6, p. 8-9 2 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

1999

Juridische beschouwing over caching, you can't always cache what you want

Oudejans, T. J., 1999, In : IT-Monitor. 9, p. 8-9 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geen herziening mogelijk van uitspraak als bedoeld in art. 8: 84 Awb.

de Waard, B. W. N., 1999, No. 42, Jun 10, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Herziening van uitspraak na toepassing art. 8: 54 Awb. Uitspraak op herziening vatbaar voor hoger beroep.

de Waard, B. W. N., 1999, No. 47, Sep 01, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Beginsel dat een belanghebbende zich kan laten bijstaan door een persoon van zijn keuze geldt in principe ook wanneer door bestuur of rechter advies wordt ingewonnen bij een deskundige. Uitzondering.

de Waard, B. W. N., 1999, No. 48, Sep 08, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Beroep tegen besluit tot algemeenverbindendverklaring CAO, uitgezonderd op de voet van art. 8: 2 Awb.

de Waard, B. W. N., 1999, No. 49, Oct 01, 1998. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1998

Motivation and satisfaction

Thierry, H., 1998, Handbook of work and organizational psychology. Second edition. Volume 4. Drenth, P. J. D., Thierry, H. K. & de Wolff, C. J. (eds.). Hove, U.K.: Psychology Press, p. 253-289

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hoogste tijd voor arbeidstijdmanagement

Thierry, H., 1998, In : Gids voor Personeelsmanagement. 77, 4, p. 38-43 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De toets van functiewaardering

Thierry, H., 1998, Handboek functiewaardering, Afl. 7. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, p. A.V.3-101-A.V.3-116

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Central bank autonomy and exchange rate regimes - Their effects on monetary accommodation and activism

Cukierman, A., Rodrigues, P. R. & Webb, S., 1998, Positive Political Economy - Theory and Evidence. Eijffinger, S. C. W. & Huizinga, H. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 78-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Grenzeloze overheid: over informatisering en grensveranderingen in het openbaar bestuur

Bekkers, V. J. J. M., 1998, Alphen aan de Rijn: Samsom. 219 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Game, set & match

Magnus, J. R., Klaassen, F. J. G. M. & van Gelder, R. S., 1998, In : Psychologie. 17, July/Augus, p. 60-62 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

The computation of equilibrium prices

Herings, P. J. J., 1998, Elements of General Equilibrium Analysis, Festschrift in Honor of Gerard Debreu. Kirman, A. (ed.). Oxford: Blackwell, p. 132-138

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1999

Economie in bedrijf

Keuzenkamp, H. A., 1999, In : Economisch Statistische Berichten. 84, 4218, p. 619-619

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1998

Het hedendaagse beeld van Nederland en Nederlandse produkten in Duitsland, oftewel 'Moffen' over 'Kaaskoppen'

Bläsing, J. F. E., 1998, Frau Antje & Co op de Duitse Markt. Aspecten van Beeldvorming en Marketing in de Nederlands-Duitse Economische Relatie. Bläsing, J. F. E. & Raven, S. (eds.). Lelystad: Stichting IVIO, p. 20-40 143 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Een Europensioen is nog geen Europees pensioen

Dietvorst, G. J. B., 8 Dec 1998, In : Staatscourant. p. 15-15 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Premiesplitsingsbesluit art. 13 SW: eindstation of tussenstation

Dietvorst, G. J. B., 1998, In : WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. 6295

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Language maintenance and loss: evidence from language perception and production

El Aissati, A. & Schaufeli, A., 1998, Bilingualism and Migration. Extra, G. & Verhoeven, L. (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, p. 363-377 350 p. (Studies on Language Acquisition; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1997

Holdingconstructie. Toepassing fraus legis niet op voorhand duidelijk nu een alternatieve weg (inkoop van aandelen) een civielrechtelijk nietige rechtshandeling oplevert

Meussen, G. T. K., 1997, Jan 08, 1997. (Fiscaal weekblad FED; vol. 58, no. p. 492-493)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1998

Caught in the web: The dual nature of networks and its consequences

Boons, F. A. A., 1998, In : Business Strategy and the Environment. 7, 4, p. 204-212 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Dangerous Aggregations: a case study of Dutch (n) deletion

Van de Velde, H. & van Hout, R., 1998, Papers in Sociolinguistics. Paradis, C., Vincent, D., Deshaies, D. & Laforest, M. (eds.). Québec: Éditions Nota Bene, p. 137-147 320 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Woord vooraf

Nève, P. L., 1998, Forma Servata. Vijf opstellen over formulieren en formulierenboeken in het notariaat. Nève, P. L. & Verbeek, J. J. (eds.). Deventer: Kluwer, p. VII-VIII 2 p. (Ars Notariatus; no. 85).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1997
28 Downloads (Pure)

De werkwijze van een supervisor

Renkema, J., 1997, Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap. 6 p. (NBV Informatie; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

File

Time Reference from a Radical Pragmatics Perspective. Why Yucatec does not need to express 'after' and 'before'

Bohnemeyer, J., 1997, Nijmegen: MPI for Psycholinguistics. (Cognitive Anthropology Research Group Workingpapers; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

Mining in the presence of selectivity bias and its applications to reject inference

Feelders, A. J., Chang, S. & McLachlan, G. J., 1998, Proceedings of the 4th International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Agrawal, R., Stolorz, P. & Piatetsky Shapiro, G. (eds.). Menlo-Park: AAAI Press, p. 199-203

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1997

Annotatie bij Hoge Raad 15 juli 1997, nr. 30.424, Verkoopopbrengst aandelen kasgeld-BV deels onderworpen aan tarieffaciliteit behorend bij de inkoop van krachtens erfrecht verkregen aandelen

Meussen, G. T. K., 1997, Jul 15, 1997. (Fiscaal weekblad FED; vol. 1997, no. p. 2141-2144)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1998

Het binnenste buiten. Aangezichtsverlamming: Behandeling, effecten en beleving

Boelhouwer, A. J. W. & van Gelder, R. S., 1998, In : Fysioscoop. 24, 3, p. 10-12 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1997

Is artikel 16 Wet IB 1964 in strijd met het EG-recht?

van den Hurk, H. T. P. M., 1997, In : Internationaal Belasting Bulletin.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Hoe lang is de Neus van de spreadsheet

van de Donk, W. B. H. J., 1997, In : BMI Magazine : bestuurs- en management informatie. 1997, 9, p. 6-9 4 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

1998

Sancties

Oudijk, J. C., 1998, Handboek Handhaving Milieurecht. Michiels, F. C. M. A. & Hendriks, L. E. M. (eds.). 's-Gravenhage: Vuga, p. B2.2-1-B2.2-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Moment-to-moment fluctuations in workload reflected in heart-rate

Gaillard, A. W. K. & Veltman, J. A., 1998, Proceedings of the Second Conference on Psychophysiology in Ergonomics. Yagi, A. (ed.). Kyoto, Japan: HQL

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Over (on)bewust bevoordelen en herstel van verzuimen

Meussen, G. T. K., 1998, In : Weekblad voor fiscaal recht. 128, 6317, p. 1697-1703 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1997

Misbruik, gebruik of handelen met voorwetenschap?

Kristen, F. G. H., 1997, In : De Naamlooze Vennootschap. 75, 5, p. 131-138 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Discussieverslag

Kristen, F. G. H., 1997, Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid. Nieskens-Isphording, B. W. N., Hemmen, E. M. & Strucken, T. H. D. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 71-75 (Centrum voor procesrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1998

ABRS, 3 juli 1997, nr. 63, (Stichting islamitische basisschool I,) noot bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3-7-1998

Vermeulen, B. P., 1998, Jul 03, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

1999

Af- en opsplitsing van samengestelde ondernemingen en de waardering van het geheel en de delen

Moerland, P. W., 1999, In : Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 73, 5, p. 245-249 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1998

Thoughts about behavioral change during societal transition

Roe, R. A., 1998, Work motivation and change in Eastern Europe. Arnold, A. G., Andriessen, J. H. E. & van der Horst, H. (eds.). Delft: Delft University Press, p. 25-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De EDMK voor doorlichting van werkbeleving en welzijn

Roe, R. A., Ten Horn, L. A., Dienes, E. & Zinovieva, I. L., 1998, Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement. Aanholt, C. T. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer/NVP, p. 301-317 (1.6.1.1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

RAwb 1998, nr. 5

Jansen, A. M. L., 1998, Apr 17, 1997. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; no. p. 1 t/m 4)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Voortvarend rechtspreken, een must, kroniek van het vereiste van de redelijke termijn (art. 6, lid 1 EVRM)

Jansen, A. M. L., 1998, In : NJCM-bulletin. 7, p. 812-825 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1997

Een vuiltje in de BH?

Dietvorst, G. J. B., 1997, In : Weekblad voor fiscaal recht. 126, 6268, p. 1640-1643 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1999

Het arrest Sürül: een arrest dat knaagt aan de Koppelingswet

Pennings, F. J. L., 1999, In : SMA : tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid. 54, 10, p. 442-450 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

277 Downloads (Pure)

Job searchers, job matches and the elasticity of matching

van Ours, J. C. & Broersma, L., 1999, In : Labour Economics. 6, 1, p. 77-93 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
1998

ABRS 18 december 1997, AB 1998, nr. 141 (College van Beroep voor de examens is een bestuursorgaan, geen rechter)

Vermeulen, B. P., 1998, Dec 18, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

The development of L2 acquisition of Moroccan children in the Netherlands

Bos, P., 1998, Contemporary approaches to second language acquisition in a social context. Crosslinguistic Perspectives. Regan, V. (ed.). Dublin: University College Dublin Press, p. 74-88 172 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Implementation of Optional Specifiers in a Lexicalist Framework

Verlinden, M. E. M. C., 1998, Computational Linguistics in the Netherlands 1997, selected papers from the eighth CLIN meeting. Coppen, P-A., van Halteren, H. & Teunissen, L. (eds.). Amsterdam: Rodopi, p. 135-144 239 p. (Language and computers: studies in practical linguistics; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1999

Informatietechnologie, opslagmedia en applicaties

Matthijssen, L. J., 1999, Recht en Informatietechnologie: handboek voor rechtspraktijk en beleid. Prins, J. E. J., Koops, B. J., Meijboom, A. P. & Katus, S. H. (eds.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 4-15 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific