Find Research Outputs

1997

Aantekening bij College van Beroep studiefinanciering 16 februari 1996

Voermans, W. J. M., 1997, Feb 16, 1996. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; vol. 1997, no. p. 3-5)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ontwerp aanpassing wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Linssen, J. G. A. (ed.) & Vranken, J. B. M. (ed.), 1997, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 151 p.

Research output: Book/ReportBook editingScientific

1999

Sympathy theory: New developments in Optimality Theory

Zuo, Y., 1999, In : Modern Foreign Languages. 3, p. 308-326 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1997

Legitimatica, informatica en communicatietechnologie in dienst van wetgeving. Preadvies voor de landelijke toogdag van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

Voermans, W. J. M., 1997, Recht via de elektronische snelweg. Schmidt, A. (ed.). Leiden: NvvIR, p. 89-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Bringing IT-Support for Legislative Drafting One Step Further. From Drafting Support to Design Assistance

Voermans, W. J. M., 1997, La Méthode Législative. Bar, M. & Morand, C. A. (eds.). Montreux/Sion: Unknown Publisher, p. 141-145

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1999

Strategic cost management - Supply chain management for lean enterprises: Interorganizational cost management

Cooper, R. & Slagmulder, R. R. A., 1999, In : Strategic Finance. April, p. 15-16 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1995

Promising or Failing? League of Nations and United Nations Organisations

van den Berg, R., 1995, In : Tilburg Foreign Law Review: Journal on foreign and comparative law. 4, 2, p. 101-106

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1999

Strategic cost management - Intelligent cost system design

Cooper, R. & Slagmulder, R. R. A., 1999, In : Strategic Finance. June, p. 18-20 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2000

Vervolgingsbeletselen

Koopmans, I. M., 2000, Handboek Handhaving Milieurecht. Michiels, F. C. M. A., Hendriks, Jurgens, G. T. J. & Wiggers-Rust, L. (eds.). 's Gravenhage: Vuga, p. 12 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Een crimineel dubbeltje wordt bijna nooit een kwartje

Voermans, W. J. M., 2000, In : KUB Ter Visie. 3, p. 32-34 3 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

1998

De veranderende positie van de ouders in het primair en voortgezet onderwijs

Vermeulen, B. P., 1998, In : Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht. 1, p. 27-37 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Over regeerakkoorden, pedofielenregisters en islamitische scholen

Vermeulen, B. P., 1998, In : School en Wet. p. 18-19 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Het samenwerkingsbestuur en de samenwerkingsschool

Vermeulen, B. P., 1998, In : Tijdschrift Privatisering. 9, p. 11-14 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Kantonrechters op verkeerde pad bij meerderjarigen bewind?

Nieskens-Isphording, B. W. M., 1998, In : Nederlands Juristenblad. p. 951-952 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Etats-Unis: Projets d'adaptation du droit commercial uniforme aux transactions électroniques

Girot, C. A., 1998, In : Droit de l'informatique et des télécoms. 4, p. 111-115 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

La Communauté Flamande de Belgique

Damen, M., 1998, Le Maroc au coeur de l'Europe. L'Enseignement de la langue et culture d'origine (ELCO) aux élèves marocains dans cinq pays européens. Obdeijn, H. & de Ruiter, J. J. (eds.). Tilburg: Tilburg University Press, Syntax Datura, p. 171-212 296 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De pensioenparaplu, het overgangsrecht en het Belastingplan 1999

Dietvorst, G. J. B., 1998, In : Vakblad Financiële Planning. 12, p. 12

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Zoek de verschillen ...

Dietvorst, G. J. B., 1998, In : Weekblad voor fiscaal recht. 6310, p. 1425

Research output: Contribution to journalArticleScientific

It's Now or Never ..., is it?

Dietvorst, G. J. B., 1998, In : PM: Pensioen magazine. 10

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2001

Johannes: een verhaal over geschiedenis?

Brouns-Wewerinke, T. G. M. G., 2001, In : Schrift. xxx, 198, p. 163-163

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Opbouw van het Johannesevangelie

Brouns-Wewerinke, T. G. M. G., 2001, In : Schrift. xxx, 198, p. 165-166

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wie kiest het goede deel?

van den Akker-Savelsbergh, Y., 2001, In : Kerugma. 44, 3, p. 66-70

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1999

Circulaire DNB inzake besloten kring en Wijziging Vrijstellingsregeling Wtb

Grundmann-van de Krol, C. M., 1999, In : Tijdschrift voor Effectenrecht. 3, p. 68-70

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Beleidsregels Media van DNB, Nota Informatieverstrekking aan consumenten en Consultatienota AEX inzake Primaire Markt

Grundmann-van de Krol, C. M., 1999, In : Tijdschrift voor Effectenrecht. 5, p. 102-107

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2000

Lazy learning: a comparison of natural and machine learning of stress

Gillis, S., Daelemans, W. & Durieux, G., 2000, Models of language acquisition: Inductive and deductive approaches. Broeder, P. & Murre, J. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 76-99

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The LIDES Coding Manual - A document for preparing and analyzing language interaction data. Version 1.1, July 1999

Barnett, B., Codo, E., Eppler, E., Forcadell, M., Gardner-Chloros, P., van Hout, R., Moyer, M., Torras, M., Turell, M., Sebba, M., Starren, M. & Wensink, S., 2000, In : International Journal of Bilingualism. 4, p. 131-270 140 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

42 Downloads (Pure)

Feroaring yn byld en bân. Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu

Laverman, J., 2000, Ljouwert: Fryske Akademy. 186 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis

File

Um balanço de dados e teoria no estudo da variaçao e da mudanço fonológica

Hinskens, F., van Hout, R. & Wetzels, L., 2000, In : Letras de Hoje. 35, p. 7-46 40 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2001

How the Sacraments left the church building. Theophoric processions as a constituent of the feast of Corpus Christi

Caspers, C. M. A., 2001, Christian feast and festival. The dynamics of western liturgy and culture. Post, P., Rouwhorst, G., van Tongeren, L. & Scheer, A. (eds.). Leuven etc.: Peeters, p. 383-404

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

The squeeze on Sunday. Reflections on the changing experience and form of Sundays

van Tongeren, L., 2001, Christian feast and festival. The dynamics of western liturgy and culture. Post, P., Rouwhorst, G., van Tongeren, L. & Scheer, A. (eds.). Leuven etc.: Peeters, p. 703-728

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Commentaar op art. 481-485

Valkenburg, W. E. C. A., 2001, Tekst en commentaar Strafvordering. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1083-1087 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De sprekende ezelin

Pirson, R., 2001, In : Schrift. x, 195, p. 72-74

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Verplichting tot overlegging van alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Medische stukken die zich onder de adviserende instantie bevinden.

de Waard, B. W. N., 2001, No. 64, Dec 12, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht; no. p. 3-4)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Termijnstelling en dwangsom na overschrijding beslistermijn

Jansen, A. M. L., 2001, No. 2001, nr. 67, Dec 14, 2000. (Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2000
126 Downloads (Pure)

De invloed van stijl en type argumentatie op de overtuigingskracht van een direct mail

Renkema, J., Spooren, W. & Smith, B., 2000, In : Tijdschrift voor Taalbeheersing. 22, 4, p. 344-357 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
2002

Medezeggenschap over privacy op de werkplek?

Homan, T. C. B., 2002, In : Privacy & Informatie. 5, 1, p. 19-21 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2001

A world in motion; juridsch onderwijs en praktijk in beweging

Homan, T. C. B., 2001, In : Carriere Contact Magazine. 5, 1, p. 24-28 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België

Juch, D., 2001, In : Fiscaal ondernemingsrecht. 57, p. 239-250 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Interreligieus leren [verslag van een studiemiddag met Mary C. Bois]

Roebben, H. H. M., 2001, In : Ex Umbris: Magazine van de Theologische Faculteit Tilburg. 2, 2, p. 23-23

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Excuus als excuus

Nauta, R., 2001, Excuus, pardon, vergeef me, het spijt me: Exercities in de excuuscultuur. Nauta, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 5-19 15 p. (Publiekslezingen Theologische Faculteit Tilburg; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Het goede behouden: Over wilde devotie en de waarde van de traditie

Nauta, R., 2001, Redden pastores het?: Religieus leiderschap aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Sonnberger, K., Zondag, H. & Iersel, F. V. (eds.). Budel: Damon, p. 4-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Reizen op weg naar jezelf

Goedegebuure, J., 2000, In : Ad Rem: Tijdschrift voor Zakelijke Communicatie. 11, 7, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tourists' valuation of other tourists' contributions to travel web sites

Dellaert, B. G. C., 2000, Information and Communication Technologies in Tourism. Fesenmaier, D., Klein, S. & Buhalis, D. (eds.). Vienna: Springer Verlag, p. 293-302

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

ontneming en slachtoffer

de Hullu, J., 2000, No. 590, Apr 11, 2000. (Nederlandse jurisprudentie)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Internationale invloeden op het materiële strafrecht

de Hullu, J., 2000, Recht en rede. Corstens, G. J. M. & Groenhuijsen, M. S. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 323-342

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Zedendelicten

de Hullu, J., 2000, Tekst en commentaar Strafrecht. Cleiren, C. P. M. & Nijboer, J. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 801-838

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional