Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Article

De invloed van dispositionele angst op de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker

van der Steeg, A. F. W., Roukema, J. A., van der Ent, F. W. C., Schriek, J., Schreurs, D. M. A. & de Vries, J., 2006, In : Gedrag & Gezondheid. 34, 4, p. 223-236

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
222 Downloads (Pure)
19 Downloads (Pure)

De invloed van een kolenprijsverhoging op de prijzen van bedrijfstakken en de kosten van levensonderhoud

Geertman, J. A. & Koopmans, J. F., 1958, In : Maandschrift Economie. 22, 8, p. 426-439 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
File
207 Downloads (Pure)

De invloed van hertrouw op fertiliteit: Bevindingen op basis van Nederlandse levensloopgegevens

Kalmijn, M. & Gelissen, J. P. T. M., 2002, In : Bevolking en Gezin. 31, p. 51-77

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van het assortiment op de behoefte aan managementaccountinginformatie

Bouwens, J. F. M. G., 2006, In : Management control & accounting. 2006, 2, p. 30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van het fiscale beleid

Russo, R., 1 Sep 2014, In : Vakblad Tax Assurance. 2, 2, p. 4 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen

Nelissen, J. H. M., 1987, In : Maandschrift Economie. 51, 2, p. 97-107 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
219 Downloads (Pure)

De invloed van het inkomen van de gehuwde vrouw op de inkomensverdeling van echtparen

Nelissen, J. H. M., 1987, In : Maandschrift Economie. 51, 2, p. 97-107 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
214 Downloads (Pure)

De invloed van het internationale recht in de Koppelingswetjurisprudentie

Pennings, F. J. L., 1999, In : Migrantenrecht. 14, 4, p. 95-102 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

38 Downloads (Pure)

De invloed van IFRS op analisten

Kamp, B., 2006, In : Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 80, november, p. 580-588

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van IFRS op een beursgang in de Europese Unie

Marra, T. A. & Suijs, J. P. M., 2004, In : Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 78, 5, p. 207-213 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van institutionele krachten op overheidsbeleid

Vermeulen, P. A. M. & Buch, R., 2005, In : M & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie. 59, 2, p. 5-29

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van je vrienden

Sitskoorn, M. M., 2011, In : Psyche en Brein. p. 29-29

Research output: Contribution to journalArticlePopular

De invloed van literatuuronderwijs op de leesattitude

Stokmans, M. J. W., 2009, In : Levende Talen Tijdschrift. 10, 2, p. 35-43 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van onderwijs op sociale mobiliteit

de Graaf, P. M., 1992, In : Politieke & sociale vorming. 23, 8, p. 10-12

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
36 Downloads (Pure)

De invloed van opvattingen over ongelijkheid op het verdelen van beloningen. Een onderzoek onder leidinggevenden

van Silfhout, R. K. & Thierry, H., 2000, In : Gedrag en Organisatie. 13, p. 13-28

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van persoonlijkheidskenmerken op het bereikte opleidingsniveau

van Eijck, K. & de Graaf, P. M., 2001, In : Mens en Maatschappij. 76, 4, p. 285-302

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
130 Downloads (Pure)

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen

Cantrijn, A. L. R. & Kabir, M. R., 1992, In : Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 66, 7/8, p. 328-340 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
121 Downloads (Pure)

De invloed van psychosociale factoren op het herstel na een operatie: Een overzicht van de literatuur

van Olffen, S., Hendriks, M. C. P., Vingerhoets, A. J. J. M. & Roumen, R. M. H., 2000, In : Gedrag & Gezondheid. 28, 4, p. 198-212

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
1456 Downloads (Pure)

De invloed van retourstromen op distributie-, reductie- en andere bedrijfsprocessen

Salomon, M. & van Wassenhove, L. N., 1996, In : Het ingenieursblad. 5, p. 63-73

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van roken en overgewicht op zorguitgaven

van Baal, P. H., Brouwer, W., de Wit, G. A., Hoogenveen, R. T. & Polder, J. J., 2008, In : TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 86, 3, p. 150-155

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van sekse-rol incongruent gedrag op de evaluatie van mannelijke en vrouwelijke politieagenten

van Engen, M. L., 1999, In : Sociale Psychologie en haar Toepassingen. 8, p. 93-107

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van sociaal en menselijk kapitaal op het inkomen van Nederlandse managers

Boxman, E. A. W., Flap, H. D. & de Graaf, P. M., 1990, In : Mensch en maatschappij. 65, 4, p. 379-395

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
15 Downloads (Pure)

De invloed van sociale zekerheid op primaire leefvormen

van den Akker, P. A. M. & Nelissen, J. H. M., 1986, In : Sociaal maandblad arbeid. 41, 7-8, p. 498-520

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
210 Downloads (Pure)

De invloed van stijl en type argumentatie op de overtuigingskracht van een direct mail

Renkema, J., Spooren, W. & Smith, B., 2000, In : Tijdschrift voor Taalbeheersing. 22, 4, p. 344-357 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
126 Downloads (Pure)

De invloed van tevredenheid met type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie

Sanders, K., Nauta, A. & Koster, F., 2002, In : Gedrag en Organisatie. 16, 5, p. 456-472

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van unimodale en multimodale instructies op de effectiviteit van RSI-preventieoefeningen.

van Hooijdonk, C. M. J. & Krahmer, E. J., 2006, In : Tijdschrift voor Taalbeheersing. 28, 2, p. 73-87 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

File
66 Downloads (Pure)

De invloed van waardenorientaties op de vormgeving van partnerrelaties: Meer individualistisch, minder afhankelijk?

Jansen, M. & Kalmijn, M., 2001, In : Mens en Maatschappij. 76, p. 303-324

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invloed van Wait-and-See benadering op de kwaliteit van leven van patiënten met een laaggradig non-Hodgkin lymfoom of chronische lymfatische leukemie: een pilot studie

Kruijssen, E., Vingerhoets, A. J. J. M., Keuning, J. J. & Vreugdenhil, G., 1999, In : Medisch Journaal SJZ. 28, p. 33-37

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De invloed van ziektepercepties en coping op de kwaliteit van leven bij posttraumatische dystrofiepatiënten

Hendriks, M. C. P., van Olffen, S. & Vingerhoets, A. J. J. M., 2000, In : Gedrag & Gezondheid. 28, 5, p. 259-271

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De invoering en de uitvoering van de levensloopregeling

Dietvorst, G. J. B., 2005, In : Fiscaal ondernemingsrecht. 2005, 141

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De invoering van de earningsstrippingmaatregel per 1 januari 2019

Hofman, A., 2018, In : Fiscaal Praktijkblad. 2018, 0089

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invoering van de euro; balanscontinuïteit en goed koopmansgebruik

Caanen, J. C., 1997, In : Weekblad voor fiscaal recht. 6227, p. 22-26 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De inwerkingstelling van Schengen

Fijnaut, C. J. C. F., 1995, In : Delikt en Delinkwent. 25, 4, p. 309-311 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
8 Downloads (Pure)

De inzageverplichting ter discussie: een voorstel tot verbetering van een gebrekkige rechtsgang

Happé, R. H., 2001, In : Weekblad voor fiscaal recht. 6428, p. 429-440 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De inzet van externen in het openbaar bestuur

van Hout, E. J. T. & Foederer, B., 2001, In : Bestuurswetenschappen. 1, 55, p. 24-48 25 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De irrationaliteit van sparen

Groenland, E. A. G., 1997, In : STEPS Magazine. 12, p. 24-32 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

De ISD-maatregel in handen van de rechterlijke macht

Borgers, M. J., 2005, In : Delikt en Delinkwent. 35, 5, p. 467-489 23 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

File
880 Downloads (Pure)

De islam bejubelt de dood, maar de Gazaan wil leven

Translated title of the contribution: Islam praises death but the Gazan people want to livede Ruiter, A. C. J., 29 Jul 2014, In : Trouw.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

De-islamiseren, zo doe je dat

Translated title of the contribution: This is how you manage deislamizationde Ruiter, J. J., 19 Mar 2018, In : NRC Handelsblad.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

De islam is hier pas, doe dus niet zo somber!

de Ruiter, J. J., 15 Feb 2005, In : Trouw.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

De iteratieve Alpha-Beta algoritme

van Diepen, P. J. & van den Herik, H. J., 1 Mar 1982, In : HCC Nieuwsbrief. 37, 3, p. 48-49 2 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Deitic References to Space and Time in Criminal Evidence

den Boer, M. G. W., 1994, In : International Journal for the Semiotics of Law = Revue internationale de Sémiotique juridique. viii, 21, p. 295-310

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Dei Verbum als aanzet tot catechese

Schelkens, K., 2014, In : Pastoralia: Mededelingen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. 3, p. 22-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De jaarrekening en het inzicht in risico’s

Kamp, B., Sep 2017, In : CM Magazine. 2017, 09

Research output: Contribution to journalArticlePopular

De jaarrekening en het jaarverslag

Galle, R. C. J., 2002, In : Coöperatie. 572

Research output: Contribution to journalArticleScientific

De jaarrekeningen op magneetband verspreid door de Balanscentrale: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse

Jegers, M. & Buijink, W. F. J., 1983, In : Kwartaalschrift Accountancy en Bedrijfskunde. 8, 1, p. 10-36 27 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

File
12 Downloads (Pure)