Aanpassing aan veranderende zorgbehoefte in de ggz: Mentale gezondheidscentra

Anneloes van den Broek, L. de Vroege, Margot Metz, G. Gribling, A. de Ridder, J. van Eerd

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

38 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond:
De stijgende zorgbehoefte in Nederland van de komende jaren heeft impact op de zorgkosten en wachtlijsten en vraagt om toenemende personele capaciteit. De huidige organisatie van zorg, waarbij een marktgedreven gezondheidszorgstelsel de basis vormt, bemoeilijkt kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg. De vraag is hoe de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hierop reageert en of ze adaptief vermogen heeft om hier adequaat op in te spelen.

Doel:
Inzicht in ontwikkelingen en knelpunten, zodat de juiste aanpassingen kunnen bijdragen aan realisatie van passende zorg in de ggz.

Methode:
Overzicht en beschouwing van literatuur over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vertaling ervan naar benodigde aanpassingen in de ggz.

Resultaten:
Gepaste zorg is waardegedreven, gericht op gezondheid (in plaats van op de afwezigheid van ziekte), laat de regie bij de cliënt en diens netwerk, is toegankelijk en betaalbaar en wordt geboden op de juiste tijd en plaats. Met de ontwikkeling van mentale gezondheidscentra (MG’s) geven GGz Breburg (specialistische ggz), Indigo Brabant (basis-ggz) en de zorgverzekeraar samen met netwerkpartners op innovatieve manier vorm aan een duurzame coalitie gericht op verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ggz. Daarbij is niet alleen capaciteitsbegroting een antwoord op de toenemende zorgvraag, maar juist een andere manier van inzet van expertise in combinatie met een duidelijke visie op gepast gebruik.

Conclusie:
De MG’s bieden als regionaal netwerkmodel een wenselijk antwoord op de vraag naar een passende en toekomstbestendige ggz.
Original languageDutch
Pages (from-to)101-107
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume64
Issue number2
Publication statusPublished - 2022

Cite this