Aanvullend commentaar op art. 511a Sv

F. van Laanen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

52 Downloads (Pure)

Abstract

Schr. geeft een actueel wetenschappelijk commentaar op art. 511a Sv. Daarin komt met name de hedendaagse werkingssfeer aan de orde van deze bepaling, waarin is gesteld dat de berechting van strafbare feiten die ingevolge enige wet aan de burgerlijke rechter is opgedragen, ter terechtzitting van de burgerlijke rechter plaatsvindt. Schr. betoogt voorts dat art. 511a Sv (en daarmee titel IIIA van het Vierde Boek Sv) kan worden afgeschaft: er resteert nog slechts één situatie waarop het artikel ziet (die van art. 10 lid 1 Wet op de Parlementaire Enquête); voor een voorkeursbehandeling is te dezen, teleologisch geïnterpreteerd en mede gezien de andere feiten die in het kader van een parlementaire enquête kunnen worden gepleegd, geen rechtvaardiging.
Original languageDutch
Title of host publicationHet wetboek van strafvordering
EditorsA.L. Melai, M.S. Groenhuijsen
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages4
Number of pages4
Publication statusPublished - 2005

Cite this