Academische vaardigheden in het voortgezet onderwijs en aansluiting bij het hoger onderwijs. Een inventarisatie in het kader van het Project Academische Vaardigheden Regionaal Ambitieplan Zuid-Nederland. Onderzoeksverslag Deel 1 2018-2019.

Rian Aarts, Gepco de Jong, Anneke Madern, Emilie Diephuis, Joop van der Kuip

Research output: Book/ReportReport

Cite this