Acceptance and Committment Therapy (ACT) in groepsverband binnen FACT: Een kwalitatieve en kwantitatieve pilotstudie

L. de Vroege*, P. Rops, B. Breugelmans

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Acceptance and commitment therapy (ACT) wordt steeds meer toegepast binnen diverse cliëntenpopulaties. Ook voor cliënten met schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen kan deze behandeling toegevoegde waarde hebben bij de reguliere behandelmethode. ACT beoogt de psychologische flexibiliteit te vergroten en heeft daarom mogelijk toegevoegde waarde binnen de (herstelondersteunende) behandeling bij flexible assertive community treatment (FACT). ACT in groepsverband bij FACT is tot op heden echter nog onvoldoende onderzocht. Deze multipele gevalsbeschrijving (N = 4) geeft op kwalitatieve wijze de ervaringen weer van cliënten binnen FACT die ACT in groepsvorm hebben ontvangen. De psychologische flexibiliteit van deze cliënten werd op kwantitatieve wijze in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat cliënten ACT in groepsvorm als prettig ervoeren en haar een aanvulling op de reguliere behandeling vonden. De psychologische flexibiliteit van cliënten verbeterde niet significant. De bevindingen suggereren dat ACT een haalbare en mogelijk waardevolle aanvullende behandelmethodiek is in de behandeling van cliënten met schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornissen.
Original languageDutch
Pages (from-to)21-34
JournalGedragstherapie
Volume51
Issue number1
Publication statusPublished - 2020

Cite this