Adolescentenstrafrecht: Kenmerken van de doelgroep, de strafzaken en de tenuitvoerlegging

L.J.C. Prop, A.M. van der Laan, C.S. Barendregt, C. van Nieuwenhuizen

Research output: Book/ReportBookProfessional

257 Downloads (Pure)

Abstract

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht (ASR) in werking getreden. Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever een flexibele toepassing van het jeugd- en volwassenenstrafrecht rond de leeftijd van 18 jaar. Centraal in het adolescenten-strafrecht staat de speciale bejegening van jongvolwassen daders in de leeftijd 18 tot 23 jaar in het strafrecht. Onder bepaalde condities kan de rechter besluiten om een 18- tot 23-jarige volgens het jeugdstrafrecht te sanctioneren (artikel 77c Wetboek van Strafrecht (Sr.)). Deze condities zijn: de ‘persoon van de dader’ en ‘omstandigheden waaronder een delict is gepleegd. Voor jongvolwassen daders is met de komst van het adolescentenstrafrecht het volgende veranderd:
1 een verruiming van de leeftijdsgrens voor de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen waardoor deze toepassing voor 18- tot 23-jarige daders mogelijk is; en
2 de nadruk die is komen te liggen op de advisering door OM, reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) ten be-hoeve van de berechting.
De gedachte achter het adolescentenstrafrecht is dat sommige jongvolwassenen beter af zijn met een sanctionering volgens het jeugdstrafrecht. De reden daarvoor is dat bij jongvolwassenen sprake is van een nog onvoltooide emotionele, sociale, morele en intellectuele ontwikkeling aldus de memorie van toelichting. De toe-passing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen is nog wel bescheiden, maar stijgend en dat gegeven de algemene daling in de criminaliteit. Na de invoering van het adolescentenstrafrecht is het aantal strafzaken tegen jongvolwassenen waarbij het jeugdstrafrecht is toegepast toegenomen van 1% in 2012 naar 5% in 2016. Wat de kenmerken zijn van de doelgroep van jongvolwassenen zoals beoogd door wetgever, beleid en praktijk en de gerealiseerde groep van jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn gesanctioneerd, is vooralsnog onduidelijk.
Original languageDutch
PublisherWODC
Number of pages97
Publication statusPublished - 2018

Cite this