Afdeling bestuursrechtspraak worstelt met rechtstreekse werking EG-richtlijnen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

62 Downloads (Pure)

Abstract

Op 23 oktober 2002 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in twee zaken waarbij rechtstreekse werking aan de orde was van Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de gemeenschap worden geloosd. De Afdeling greep deze uitspraken aan om een principiële, nieuwe lijn uit te zetten met betrekking tot de vraag wanneer het bevoegd gezag en de rechter gehouden zijn rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen toe te passen. De nieuwe lijn lijkt echter niet goed te zijn doordacht.
Original languageDutch
Pages (from-to)75-77
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume9
Issue number3
Publication statusPublished - 2003

Cite this