Affaires en conflicten in het lokaal bestuur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

  Abstract

  In de landelijke media wordt met enige regelmaat en een zekere gretigheid melding gemaakt van affaires en bestuurscrises op lokaal niveau. Soms valt er een wethouder, in andere gevallen is de burgemeester het brandpunt van het conflicten en ook colleges willen wel eens tussentijds uiteen vallen als gevolg van conflicten tussen fractievoorzitters onderling of tussen de fracties en de wethouders. Waar het ¿vroeger' pais en vree leek in de lokale politiek, lijken conflicten, crises en affaires tegenwoordig aan de orde van de dag. Toch bevat de institutionele context van de lokale democratie een aantal elementen dat (nog steeds) een ¿dempend' effect op conflicten uitoefent: de relevante vraag is niet waarom in een zo conflictueuze politieke omgeving als het lokaal bestuur conflicten voorkomen (dat lijkt immers vanzelfsprekend) maar waarom conflicten zo zelden escaleren en leiden tot crises. Verschillende elementen leiden er toe dat het met geëscaleerde conflicten in kwantitatieve zin wel mee lijkt te vallen. Tegelijkertijd doet zich een aantal ontwikkelingen voor dat zowel het onstaan als de escalatie van conflicten bevordert. Aan de hand van de beschrijving van enkele ¿crises' zal echter worden aangetoond dat de complexiteit en multidimensionaliteit van conflicten in de lokale context formulering van algemene ¿escalatiemechanismen' (met voorspellende ambities) sterk hindert, zo niet onmogelijk maakt.
  Original languageDutch
  Title of host publicationLokaal bestuur in Nederland. Inleiding in de gemeentekunde
  EditorsA.F.A. Korsten, P.W. Tops
  Place of PublicationAlphen aan den Rijn
  PublisherSamsom
  Pages416-427
  Number of pages11
  ISBN (Print)9042200685
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this