Algoritmische beslisregels en geautomatiseerde feitenvaststelling: Gevolgen voor de fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele recht: Preadvies Staatsrechtconferentie 2020

Research output: Book/ReportReport

Cite this