All is fair in love and crisis? Loonoffers en goed werknemerschap

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

84 Downloads (Pure)

Abstract

In tijden van economische crises gaan veel bedrijven over tot versobering van arbeidsvoorwaarden. Soms vragen bedrijven het personeel om een deel van hun salaris in te leveren. Wanneer de werkgever de instemming van de werknemers niet heeft, kan hij proberen om het loon eenzijdig te verlagen. Een van de gronden waar de werkgever zich in zo’n situatie op beroept, is het goed werknemerschap. De auteur stelt de vraag in hoeverre de ‘7:611-toets’, zoals die uitgewerkt is in de rechtspraak, geschikt is voor het beoordelen van collectieve loonsverlagingen. Is bij de toepassing van de Stoof/Mammoet-criteria de rechtsbescherming van de individuele werknemer steeds voldoende gewaarborgd?
Original languageEnglish
Article number77
Pages (from-to)10-16
Number of pages7
JournalTijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
Volume9
Issue number2
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • goed werknemerschap, wijziging arbeidsvoorwaarden, loonsverlaging

Fingerprint Dive into the research topics of 'All is fair in love and crisis? Loonoffers en goed werknemerschap'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this