Ambrosius: Zijn leer van het beeld van God en de Plotiniaanse invloed

Translated title of the contribution: Ambrose's Teaching of the Image of God and the Plotinian Influence

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Ambrose’s exegesis of Gen. 1:26-27 (‘Let us make mankind in our image, in our likeness...’) involves two ‘images of God’: a human and a divine one. This paper is a descriptive exposition on Ambrose’s teaching, illustrating how the bishop of Milan believed the two images to be related. His teaching of the image of God reflects his views on the human soul and the relationship of the soul to the body. Defending the Nicaean creed, he asserts that Christ, the Son of God, is a perfect image of the Father, equal in divinity to him. He emphasizes Christ’s role as Creator and as the transformer/re-creator of human images of God. In his perspective, a Christian is engaged in a spiritual journey in which one endeavors to imitate Christ in order to eventually completely image him. Becoming more and more like Christ entails attaining a state of sinlessness, thus a moral imperative to cleanse the soul by developing virtues and reducing vice. A number of Platonist elements are echoed in his doctrine, which can be traced to i.a. Plotinus’ Enneads. This influence is most clearly detectable in Ambrose’s depiction of how the human image of God contemplates the divine. This paper gives a general overview of Ambrose’s engagement with Platonism and the state of scholarship as well as a colorful impression of his poetic style and manner of biblical exegesis.

Ambrosius' exegese van Gen. 1,26-27 (“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis...”) impliceert twee 'beelden van God': een menselijk en een goddelijk beeld. Dit artikel zet de leer van de bisschop van Milaan uiteen en illustreert zijn zienswijze op de relatie tussen de twee beelden. Zijn leer van het menselijk beeld van God geeft ook zijn opvattingen over de menselijke ziel weer en de relatie van de ziel tot het lichaam. In zijn interpretatie van het goddelijke beeld van God verdedigt Ambrosius de Niceaanse geloofsbelijdenis en stelt daarbij dat Christus, de Zoon van God, een volmaakt beeld van de Vader is en dus in goddelijkheid aan Hem gelijk is. Hij benadrukt de rol van Christus als Schepper en als de herschepper van menselijke beelden van God. In zijn visie zijn christenen op een spirituele reis waarin men Christus probeert na te volgen om uiteindelijk volledig op Hem te gelijken. Imitatio Christi betekent het bereiken van een staat van zondeloosheid, een moreel vereiste dat men bereikt door de ziel te reinigen, deugden te versterken en ondeugden te verzwakken. In zijn denken klinken Platonische elementen door die terug te voeren zijn op o.a. de Enneaden van Plotinus. De plotiniaanse invloed is het duidelijkst waarneembaar in Ambrosius' beschrijving van het schouwen van het goddelijke beeld door het menselijke beeld: een ervaring van God en een waarneming met de ogen van de ziel. Deze paper biedt zowel een kleurrijke indruk van de poëtische stijl en de manier van Bijbelse exegese van Ambrosius als een overzicht van Ambrosius' band met het Platonisme en de stand van de wetenschap.
Translated title of the contributionAmbrose's Teaching of the Image of God and the Plotinian Influence
Original languageDutch
Title of host publicationAmbrosiana Neerlandica
EditorsMarten van WIlligen, Anthony Dupont
PublisherPeeters Publishers
Pages129-158
Publication statusAccepted/In press - 2023
Externally publishedYes

Keywords

  • Ambrose
  • Image of God
  • Platonism

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ambrose's Teaching of the Image of God and the Plotinian Influence'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this