Analoge toepassing van bepalingen rond huurkoop van roerende zaken op financial lease is uit de tijd

B.W.M. Nieskens-Isphording, M.H.R.N.Y. Cordewener

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Filter
Finished

Search results