Artikel 14

F.G.H. Kristen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

In deze artikelsgewijze commentaar op artikel 14 Wetboek van Strafvordering wordt de grond voor schorsing van de vervolging, bestaande uit het geschilpunt van burgerlijk recht, besproken. Naast de toepassingsvoorwaarden komen onder meer aan de orde de redenen voor een terughoudend gebruik, de bevoegdheid van de strafrechter om over civielrechtelijke kwesties te oordelen en de gebondenheid van de strafrechter aan een uitspraak van de civiele rechter.
Original languageDutch
Title of host publicationA.L. Melai, Het wetboek van strafvordering
EditorsM.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos, A.H.J. Swart
Place of PublicationDeventer
PublisherGouda Quint
Pages1-115
Number of pages39
ISBN (Print)902212004
Publication statusPublished - 2000
  • Losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering

    Borgers, M. J., Simmelink, J. B. H. M., Embregts, M. C. D., Kristen, F. G. H., Malschaert, D. G. A. W., Valkenburg, W. E. C. A., de Hullu, J., Brienen, M. E. I., Hoegen, E. H., Faure, M. G., de Roos, T. A., van der Landen, D., Groenhuijsen, M. & Koopmans, I. M.

    1/01/9831/12/02

    Project: Research project

Cite this