Artikel 19

F.G.H. Kristen, D.G.A.W. Malschaert

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Het betreft een artikelsgewijze commentaar op artikel 19 Wetboek van Strafvordering. Beschreven wordt op welke wijze de beslissingen omtrent de schorsing van de vervolging worden genomen en door welke rechter dat geschiedt. Geconstateerd wordt dat de bepaling tot een ongerijmdheid leidt. Volgens de tekst van de bepaling kan de Hoge Raad niet zelf beslissen over een schorsing van de vervolging, doch moet de zaak daarvoor verwijzen naar de feitenrechter. Daardoor verliest de Hoge Raad de controle over de zaak en wordt hij toch gedwongen datgene te doen wat de bepaling beoogt te voorkomen: de cassatieprocedure schorsen. Voorts wordt stilgestaan bij de motivering en de betekening van beslissingen omtrent schorsing van de vervolging.
Original languageDutch
Title of host publicationA.L. Melai, Het wetboek van strafvordering
EditorsM.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos, A.H.J. Swart
Place of PublicationDeventer
PublisherGouda Quint
Pages1-25
Number of pages9
ISBN (Print)902212004
Publication statusPublished - 2000
  • Losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering

    Borgers, M. J., Simmelink, J. B. H. M., Embregts, M. C. D., Kristen, F. G. H., Malschaert, D. G. A. W., Valkenburg, W. E. C. A., de Hullu, J., Brienen, M. E. I., Hoegen, E. H., Faure, M. G., de Roos, T. A., van der Landen, D., Groenhuijsen, M. & Koopmans, I. M.

    1/01/9831/12/02

    Project: Research project

Cite this