Avinoe: De joodse achtergronden van het Onze Vader

Marcel Poorthuis, Theo de Kruijf

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  Avinoe – Onze Vader is een inleiding in de joods-christelijke gebedscultuur. Want het Onze Vader was geen totaal nieuwe uitvinding in zijn tijd, het ontstond in de joodse gebedstraditie met haar mensbeeld, Godsbeeld en diepe verworteling in de Tora.
  Poorthuis voert de lezer mee in het joodse gebedsleven, waarin stilte, discipline en spontaneïteit een rol spelen. Het joodse bidden is een dienst van het hart, niet van de lippen, een opvoeding tot een wezenlijk andere houding, een andere beleving van de tijd, een ander staan in de wereld.
  Dit laat hij zien aan de hand van enkele bekende joodse gebeden.
  Na een zorgvuldige tekstvergelijking van het Onze Vader bij Matteüs, Lucas en in de Didachè door exegeet Theo de Kruijf z.g., bespreekt Marcel Poorthuis de sleutelwoorden in het Onze Vader en hun betekenis: het koninkrijk, Gods wil, de heiliging van de Naam, het dagelijks brood, de schuldenvergeving, de beproeving, het kwade. Hij illustreert zijn betoog met teksten van filosofen als Levinas en Rosenzweig en citaten uit de even diepzinnige als lichtvoetige rabbijnse literatuur.
  Ten slotte weegt hij de keuzes die zijn gemaakt in de nieuwe katholieke liturgische vertaling. Keuzes die, aldus Poorthuis, het Onze Vader dichter bij de joodse bron brengen. Moeten we spreken van verzoeking/ bekoring over liever van beproeving? Zoveel is zeker, het heeft alleen zin om het goede te zoeken in alles wat ons overkomt als God daarbij een rol speelt. Verzoeking of bekoring zijn letterlijk “uit den boze”, daar is niets goeds in te ontdekken! De Keuze voor beproeving, aldus Poorthuis, brengt het Onze Vader dichter bij de joodse bron.

  Original languageDutch
  Place of PublicationBaarn
  PublisherAdveniat & PaRDeS
  Number of pages160
  ISBN (Print)9789492093325
  Publication statusPublished - Nov 2016

  Keywords

  • prayer
  • Judaism
  • New Testament

  Cite this