Belemmerende en bevorderende factoren voor het in praktijk brengen van alcoholinterventies in Nederlandse ziekenhuizen volgens daarbij betrokken zorgprofessionals

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

31 Downloads (Pure)

Abstract

Introductie
Alcoholproblematiek komt vaker voor bij ziekenhuispatiënten dan bij de algemene bevolking. Veel ziekenhuizen slagen er echter niet in om mensen met alcoholproblematiek op te sporen en hierbij te interveniëren. Het doel van dit onderzoek was een verkenning van belemmerende en bevorderende factoren die zorgprofessionals ervaren bij het in praktijk brengen van alcoholinterventies in ziekenhuizen. Daarnaast verkenden wij welke alcoholinterventies worden gebruikt in de geselecteerde ziekenhuizen en welke stakeholders daarbij betrokken zijn.

Methode
We hebben semigestructureerde telefonische interviews afgenomen met twintig zorgprofessionals die in, of met, zes algemene ziekenhuizen (samen)werkten.

Resultaten
Zorgprofessionals noemden belemmerende en bevorderende factoren op het gebied van protocol, motivatie, kennis en vaardigheden, patiëntkenmerken, interne en externe samenwerking/ondersteuning, middelen, rolgeschiktheid en maatschappelijke ondersteuning. Vijf categorieën van benaderingen om alcoholproblematiek op te sporen en hierbij in te grijpen, en achttien betrokken stakeholders van binnen en buiten het ziekenhuis werden geïdentificeerd.

Conclusie
Het realiseren van alcoholinterventies voor patiënten in Nederlandse ziekenhuizen lijkt nog in de kinderschoenen te staan. De respondenten benadrukken het belang van één duidelijk protocol voor de aanpak van alcoholproblematiek binnen ziekenhuizen, herhaalde trainingen rond alcoholgerelateerde kennis en vaardigheden, (klinische) champions die zorgprofessionals ondersteunen, en het ontwikkelen en onderhouden van de samenwerking met stakeholders binnen en buiten het ziekenhuis.
Original languageEnglish
Pages (from-to)58-66
JournalTSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume100
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Keywords

  • Alcohol Drinking
  • Alcoholism
  • Attitude of Health Personnel
  • early medical intervention
  • general hospitals

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Belemmerende en bevorderende factoren voor het in praktijk brengen van alcoholinterventies in Nederlandse ziekenhuizen volgens daarbij betrokken zorgprofessionals'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this