Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg

Carin Rots

Research output: Other contribution

Abstract

Bemoeizorg is een interventie die wordt ingezet wanneer via de reguliere jgz-contacten geen werkbaar contact met het gezin tot stand is gekomen. Ook kan de jgz signalen van ketenpartners over een gezin oppakken. Kenmerkend voor Bemoeizorg is de actieve, outreachende werkwijze. Hierbij neemt de jgz-medewerker zelf initiatieven richting gezinnen die daar niet om gevraagd hebben. Dit maakt dat Bemoeizorg normatief beladen is, wat bijzondere eisen stelt aan de uitvoerende professionals. Op het moment dat ingang in het gezin is verkregen, wordt samenwerking met de ouders op gang gebracht. Die is in eerste instantie gericht op het bereiken van overeenstemming over een hulpvraag. Daarna volgen het opstellen van een gezinsplan en toeleiding naar zorg om het op gang brengen van ondersteuning te realiseren.
Original languageEnglish
TypeInterventie
Media of outputDatabank Effectieve Jeugdinterventies
PublisherGGD West-Brabant
Publication statusPublished - 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this