Beneath the surface: How social inhibition affects stress and emotion regulation

Research output: ThesisDoctoral Thesis

442 Downloads (Pure)

Abstract

Sociale geremdheid is een persoonlijkheidskenmerk dat gekenmerkt wordt door angst voor, en het vermijden van, onbekende situaties. Sociaal geremde mensen zijn gevoeliger voor sociale dreiging en onderdrukken emotionele expressie, gedachten en gedragingen tijdens sociale interacties. Eerder onderzoek laat zien dat sociale geremdheid samen zou kunnen hangen met een verslechterde psychologische en lichamelijke gezondheid, maar hoe en waarom dit zo is bij sociaal geremde volwassenen is nog onduidelijk. Daarom was het doel van dit proefschrift om meer inzicht te krijgen in sociale geremdheid bij volwassenen, en kennis te vergaren over de lichamelijke en psychologische processen die gerelateerd zijn aan dit persoonlijkheidskenmerk.

Onderzoeksmethoden

De eerste stap was om een meetinstrument te ontwikkelen dat sociale geremdheid bij volwassenen betrouwbaar en valide kan meten. Met dit meetinstrument waren we in staat om te bekijken in hoeverre mensen met en zonder deze persoonlijkheidstrek van elkaar verschillen op bepaalde uitkomsten. Daarna hebben we een aantal stress- en emotieregulatie experimenten uitgevoerd in het Gedrags-fysiologisch Onderzoekslaboratorium (GO-Lab) om te bestuderen hoe sociaal geremde mensen reageren op stress en hoe ze omgaan met bepaalde emoties (verdriet, boosheid).

Belangrijkste conclusies

De uitkomsten van dit proefschrift laten zien dat sociaal geremde mensen meer psychologische en lichamelijke stress ervaren en minder goed kunnen omgaan met negatieve emoties, wat op den duur kan leiden tot stress-gerelateerde gezondheidsproblemen. Dit komt voornamelijk doordat sociaal geremde mensen sociale situaties als bedreigend ervaren en daardoor meer op hun hoede zijn, wat zorgt voor een herhaalde activatie van het stress-systeem. Daarnaast hebben sociaal geremde mensen de neiging om de (negatieve) gevoelens die ze ervaren te vermijden of onderdrukken, om niet te laten zien hoe ze zich echt voelen, uit angst voor afwijzing van anderen. Het vermijden en onderdrukken van emoties hangt samen met het ervaren van meer angst en stress, en zou een risico factor kunnen zijn voor het ontwikkelen van psychologische en lichamelijke aandoeningen.

Belangrijkste aanbevelingen

De bevindingen tonen aan dat het belangrijk is om sociaal geremde mensen te ondersteunen bij het managen van hun emotionele en lichamelijke welzijn. Het ontwikkelen en testen van interventies die gericht zijn op het emotionele en lichamelijke risicoprofiel van sociale remming is daarom essentieel.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Denollet, J.K.L., Promotor
  • Kupper, Nina, Promotor
  • Karreman, Annemiek, Co-promotor
  • Brosschot, J.F., Member PhD commission, External person
  • Kamarck, T.W., Member PhD commission, External person
  • de Rooij, Susanne R, Member PhD commission, External person
  • Smeets, Tom, Member PhD commission
  • Willemsen, Gonneke, Member PhD commission, External person
Award date12 Jun 2020
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6375-735-5
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Beneath the surface: How social inhibition affects stress and emotion regulation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this