Bewijs en aansprakelijkheid: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht

I. Giesen

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1738 Downloads (Pure)

Abstract

De bewijsrisicoverdeling is in aansprakelijkheidsprocedures vaak van groot belang. Deze kan van beslissende betekenis zijn voor de uitkomst van de procedure. In deze rechtsvergelijkende studie staat de vraag centraal in welke gevallen er binnen het aansprakelijkheidsrecht afgeweken wordt of zou kunnen worden van de hoofdregel dat het bewijsrisico in beginsel op de eiser rust. Daartoe is eerst de bewijsrisicoverdeling afgebakend ten opzichte van het overige bewijs- en procesrecht en is die hoofdregel onderzocht. Daarna is de bewijsrisicoverdeling op een aantal deelterreinen van het geldende aansprakelijkheidsrecht geanalyseerd. Die deelterreinen zijn de verkeersaansprakelijkheid, de werkgeversaansprakelijkheid, de productaansprakelijkheid, de beroepsaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor mededelingen, de milieu-aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid wegens ongeoorloofde mededinging. De schrijver ontwikkelt vervolgens een model dat beoogt de (mogelijke) bewijsrisico-omkeringen op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht te verklaren en te voorspellen. Dat model is gebaseerd op de in het positieve recht gevonden argumenten voor een bewijsrisico-omkering, die herleid worden tot één overkoepelend gezichtspunt. Het doel van dit model is om de rechtspraktijk meer houvast te bieden bij het oplossen van vragen van bewijsrisicoverdeling.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Barendrecht, Maurits, Promotor
Award date26 Jan 2001
Place of PublicationDen Haag
Publisher
Print ISBNs9054540680
Publication statusPublished - 2001

Cite this