Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 13 november 2006 is een verzamelbesluit verschenen over de aftrek van eigenwoningrente. Daarin wordt onder andere ingegaan op de situatie dat een kind een eigenwoningschuld is aangegaan waarvoor de ouders hoofdelijk aansprakelijk of medeschuldenaar zijn. In het besluit wordt de vraag beantwoord of, en zo ja bij wie en op welk moment, de rente aftrekbaar is als eigenwoningrente indien de ouders de rente betalen of voorschieten. Tevens wordt ingegaan op rentebetalingen door medeeigenaren en fiscale partners. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan deze problematiek.
Original languageEnglish
Article number6702
Number of pages7
JournalWPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Publication statusPublished - 15 Mar 2007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this