Binnentreden, zoekend rondkijken en doorzoeken. Waar liggen de grenzen onder het nieuwe recht?

M.J. Borgers

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In deze publicatie worden enkele recente uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot de nieuwe (door)zoekingsbevoegdheden besproken. Er wordt onderzocht op welke wijze de rechter omgaat met de 'witte' plekken in de nieuwe wettelijke regeling. Geconcludeerd wordt dat de Hoge Raad overwegend voortbouwt op de wetsgeschiedenis en het wettelijk systeem. De uitgangspunten die de Commissie-Moons heeft geformuleerd en die door de wetgever zijn overgenomen, worden door de Hoge Raad ook in niet door de wetgever voorziene gevallen tot leidraad bij de wetsuitleg genomen.
Original languageDutch
Pages (from-to)540-559
Number of pages20
JournalDelikt en Delinkwent
Volume5
Publication statusPublished - 2004

Cite this