Botsende waarden in het keukentafelgesprek

A. Fermin*, R. D. Friele

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Er bestaat ongemak over het Wmo-beleid bij gespreksvoerders die namens de gemeente de keukentafelgesprekken voeren met inwoners die maatschappelijke ondersteuning aanvragen via de Wmo 2015. De dominante beleidsdoelstelling van het bevorderen van zelfredzaamheid biedt gespreksvoerders onvoldoende houvast bij het bespreken en afwegen van moeilijke keuzes. In de praktijk blijken Wmo-gespreksvoerders in zekere mate hun professionele ruimte te gebruiken en hun beslissingen niet alleen te baseren op de waarde van het bevorderen van zelfredzaamheid, maar ook op andere waarden. Op basis van een literatuuronderzoek en een beperkt empirisch onderzoek identificeren en verhelderen we de waarden die een rol spelen bij keuzes over informele en professionele ondersteuning.

Het begrip zelfredzaamheid verwijst naar de waarde van autonomie als zelfontwikkeling. Andere waarden die een rol spelen bij de keuzes in het keukentafelgesprek zijn die van het respecteren van de keuzevrijheid van de cliënt en het voorkomen van schade, bijvoorbeeld vanwege verwaarlozing. Indien wordt erkend dat niet een maar meerdere waarden in het spel zijn, waartussen spanningen kunnen bestaan, biedt dat de gespreksvoerders een conceptueel afwegingskader. Dit kader kunnen ze hanteren bij het verhelderen en bespreken van moeilijke keuzes over (in)formele ondersteuning met cliënten of collega’s.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-20
JournalJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume29
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this