Bureaucratie, politiek en samenleving: verschuivende verhoudingen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

  Abstract

  Het oorspronkelijk Tilburgs Model, zo blijkt uit hoofdstuk twee, moest een antwoord zijn op alle negatieve symptomen van een ¿traditionele ambtelijke bureaucratie'. In de zelfanalyse van de gemeente Tilburg gaat het daarbij om centralisme en formele hiërarchie, vasthouden aan procedures en regels, risicomijdend gedrag, ondoorzichtigheid van de ambtelijke werkwijze en een te in zichzelf gekeerde cultuur. Vanwege deze symptomen werd een ¿fundamentele verandering van de structuur van het gemeentelijk apparaat' en een ¿totale cultuuromslag' nagestreefd. De begrippen suggereren dat de bureaucratie overboord zou worden gezet en vervangen zou worden door een meer decentrale, informele, ondernemende en risicozoekende organisatie. De voorgaande hoofdstukken maken duidelijk dat zo'n organisatie slechts deels is gerealiseerd, en uiteindelijk is ook het oorspronkelijk model gekanteld. Interessant is dat het Tilburgs Model als antwoord werd gezien voor de (negatieve) symptomen van de bureaucratie. In het bedrijfsmatig jargon van de jaren tachtig werd gesuggereerd dat de bureaucratie zou worden vervangen. Wanneer de oorspronkelijke betekenis van bureaucratie wordt gehanteerd, zoals het begrip door Max Weber is omschreven, blijkt het Tilburgs Model juist gericht te zijn op een perfectionering van de bureaucratie. Pas met het nieuwe Tilburgs Model (POP) is in deze context sprake van een fundamentele verandering.
  Original languageDutch
  Title of host publicationZoeken naar een modern bestuur. Het Tilburgs Model en de logica van de burger
  EditorsP.W. Tops, G.W.M. van Vugt
  Place of PublicationAlphen aan den Rijn
  PublisherSamsom
  Pages211-222
  Number of pages12
  ISBN (Print)9042201592
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this