CANON Sociale zekerheid

Kees Goudszwaard, Pierre Koning, R.J.A. Muffels

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

132 Downloads (Pure)

Abstract

Sociale zekerheid en de ‘welvaartsstaat’ vormen als onderwerp sinds jaar en dag een van de belangrijkste onderdelen van de economische wetenschap. De primaire vraag is hoe sociale verzekeringen en voorzieningen zo efficiënt mogelijk inkomenszekerheid bij verlies van arbeid door werkloosheid, ziekte of kunnen garanderen en tegelijkertijd onnodige uitkeringsafhankelijkheid voorkomen. Afhankelijk van de achtergrond van economen is er aanzienlijke variatie in het type onderzoek. De welvaartseconomie bestudeert de voorwaarden waaronder de welvaart in een samenleving met sociale zekerheid optimaal is, de empirische micro-economie bestudeert het gedrag van mensen in reactie op sociale zekerheid en de uitkomsten daarvan op bijvoorbeeld inkomensongelijkheid. Economisch onderzoek kan zich echter ook breder richten op de vraag welk type stelsels van sociale zekerheid en arbeidsmarkt de hoogste welvaart realiseren. De tien vensters in dit canon geven een overzicht van alle drie de typen onderzoek.
Original languageDutch
Article number4710
Number of pages5
JournalEconomisch Statistische Berichten: Algemeen Weekblad voor Handel, Nijverheid, Financiën en Verkeer
Volume100
Issue number4710
Publication statusPublished - 21 May 2015

Cite this