Civiele aansprakelijkheid voor private normstelling

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

363 Downloads (Pure)

Abstract

Deze bijdrage analyseert de mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het ontwikkelen van private normen voor productveiligheid. Deze private normstelling vindt plaats door bedrijven of ngo’s en is een in de praktijk zeer belangrijke vorm van regulering van risico’s voor gezondheid, milieu en veiligheid. Zij is echter niet onfeilbaar. De bijdrage spitst zich toe op de vraag welke zorgplicht een private normsteller jegens derden heeft bij de ontwikkeling van zijn normen. Gesteld wordt dat voor de invulling van deze zorgplicht met name aansluiting moet worden gezocht bij de zorgplichten voor toezichthouders en voor informatieverstrekkers. Een analyse van Amerikaanse rechtspraak over de aansprakelijkheid voor private normstelling geeft verdere inzichten in welke factoren de zorgplicht kunnen inkleuren. Geconcludeerd wordt dat het risico op aansprakelijkheid voor private normstelling op het terrein van productveiligheid beperkt is. Het aansprakelijkheidsrecht zal dan ook slechts beperkt van invloed zijn op de wijze waarop risicoregulering via private normstelling plaatsvindt.
Original languageDutch
Pages (from-to)18-29
Number of pages12
JournalRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2020
Issue number1
Publication statusPublished - Feb 2020

Cite this