College van Beroep voor het bedrijfsleven (25-07-2014)

B. van der Vorm

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

81 Downloads (Pure)

Abstract

Het College stelt vast dat in het advies van 14 oktober 2011 voor een belangrijk deel fragmenten uit faillissementsverslagen zijn opgenomen. Deze verslagen behoren tot de openbare registers als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a, van de Wet Bibob, zodat deze gegevens (mede) ten grondslag mogen worden gelegd aan het advies. Voorts heeft Bureau Bibob zijn adviezen (mede) gebaseerd op een brief van de curator van 6 oktober 2011.
In die brief heeft de curator op verzoek van Bureau Bibob vragen over de faillissementsverslagen beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn in het advies van 14 oktober 2011 weergegeven. Daarnaast heeft de curator in zijn brief
een algemeen beeld ten aanzien van de faillissementen geschetst. Het College is van oordeel dat een brief van een
curator niet behoort tot de openbare bronnen op grond waarvan Bureau Bibob persoonsgegevens mag verzamelen.
Dat neemt echter niet weg dat van de informatie uit een dergelijke brief wel gebruik mag worden gemaakt voor zover
die informatie te herleiden is tot de openbare bronnen. Het College is van oordeel dat in dit geval aan dit criterium is
voldaan: de informatie uit de brief van de curator is rechtstreeks te herleiden tot de (openbare)
faillissementsverslagen. Gelet hierop, mocht Bureau Bibob dan ook de brief van de curator betrekken bij zijn advies.
Original languageDutch
Project No.AWB 13/158
File no.78
Finished25/07/14
ApplicantCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAB Rechtspraak Bestuursrecht
No.9, p 529-534
Volume2014

Cite this