Constitutionalisme in de eeuw van de stad: Over stadsrecht en rechtsstaat

Translated title of the contribution: Constitutionalism in the urban age: On city-regional law

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

155 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt een aantal constitutionele en rechtsstatelijke uitdagingen verkend die de hedendaagse stedelijke dynamiek meebrengt. In welke mate kunnen of moeten de bestaande constitutionele normering en rechtsstatelijke oriëntering worden herzien met het oog op de actuele vragen en uitdagingen waarmee de moderne stad wordt geconfronteerd? Als lokale en regionale bestuurders een grotere stedelijke autonomie zouden krijgen, wat zou dat impliceren voor het constitutionele en rechtsstatelijke kader voor regelgeving en bestuur? Waar knelt of wringt het huidige kader met de behoeften van steden aan grotere slagkracht en de wens die constitutioneel vorm te geven en te verankeren?
Translated title of the contributionConstitutionalism in the urban age: On city-regional law
Original languageDutch
Article number1980
Pages (from-to)2728-2739
Number of pages12
JournalNederlands Juristenblad
Publication statusPublished - 27 Oct 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Constitutionalism in the urban age: On city-regional law'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this