Consument en cybersecurity: Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

Paul Verbruggen, P.T.J. Wolters

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

447 Downloads (Pure)

Abstract

Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan consumenten wenselijk is. Mede gelet op het grensoverschrijdende karakter van de ICT-sector en de thans bestaande onduidelijkheid over de invulling van zorgplichten op dit terrein, wordt betoogd dat het wenselijk is om op deelterreinen van het consumentrecht via wetgeving en jurisprudentie helderheid en uniformiteit te creëren over het bestaan en de omvang van dergelijke zorgplichten. De bijdrage schetst de mogelijkheden die daartoe bestaan ten aanzien van open normen geldend voor precontractuele informatieplichten, conformiteit bij consumentenkoop en productaansprakelijkheid.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-29
Number of pages9
JournalTijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken
Issue number1
Publication statusPublished - Feb 2017

Cite this