Copingstrategieën bij kinderen: Instrument, sekseverschillen en samenhang met sociaal gedrag

G. de Boo, J.M. Wicherts

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Coping StrategiesChecklist for Children (ccsc-r1; Coping Strategiee¨n Lijst voor Kinderen: cslk)werden onderzocht bij 437 kinderen (8-13 jaar). Met confirmatieve factoranalyseswerd bevestiging gevonden voor een vijf-factorenmodel bestaande uit de schalen:Cognitieve herstructurering, Directe aanpak van problemen, Afleiding, Vermijdingen Steun zoeken. Dit model bleek grotendeels invariant voor sekse en leeftijd.Meisjes scoorden significant hoger op de subschalen Begrip zoeken voor gevoelens,Afleidende activiteiten en Wensgedachten. Er werd een significante samenhanggevonden tussen de vijf copingschalen en prosociaal gedrag. Sociaal inadequaatgedrag hing significant samen met de copingschaal Vermijding. In de discussiewordt betoogd dat inzicht in de coping van het kind waardevolle aanknopingspuntenkan bieden voor interventie.
Original languageDutch
Pages (from-to)94-104
Number of pages11
JournalKind en Adolescent
Volume29
Issue number2
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this