COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen: Alleen samen krijgen de academische werkplaatsen de kennisvragen beantwoord

P. J. C. M. Embregts*, G. L. Leusink, D. A. M. Maes-Festen, A. van der Putten, P. Sterkenburg, C. Schuengel

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

119 Downloads (Pure)

Abstract

Een professionele zorgsector kan niet zonder een goed georganiseerde kennisinfrastructuur. Vanuit deze onderkenning gaf het ministerie van VWS in 2017 opdracht aan ZonMw om een programma te ontwikkelen waarmee bestaande Academische Werkplaatsen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking structurele middelen konden krijgen om het ophalen van vraagstukken uit de praktijk te ondersteunen, hun door de praktijk geïnspireerde wetenschappelijke onderzoek verder uit te bouwen en verder bij te dragen aan de professionaliteit van de zorgpraktijk. Deze Academische Werkplaatsen bundelden hun krachten in de landelijke Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. In het tweede jaar van dit programma kreeg de COVID-19 pandemie het veld in haar greep. Dit artikel beschrijft de inzet van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen om gezamenlijk de nieuwe kennisvragen, inzichten en ideeën te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden, gegevens en reflectie, en zodoende een bijdrage te leveren aan de vele inspanningen die het veld levert om in deze volstrekt nieuwe situatie de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met verstandelijke beperkingen, zo goed mogelijk te ondersteunen.
Original languageDutch
Pages (from-to)105-111
JournalNTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen
Volume46
Issue number3
Publication statusPublished - 2020

Cite this