Criminalisering en hulpverlening: Europese ontwikkelingen in regulering van geweld tegen vrouwen

R. Römkens

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Binnen de EU zien we de laatste jaren een toenemende ontwikkeling van de wet- en regelgeving op het gebied van geweld in de privé-sfeer. Dit leidt meer in het bijzonder tot een criminalisering van dat geweld. Politie en justitie krijgen een cruciale rol op vlak van ordehandhaving toebedeeld. Tegelijkertijd worden ook steeds meer interventieprogramma’s ontwikkeld waarin politie, justitie en hulpverleners samenwerken. Protocollen worden ontwikkeld om die samenwerking te stroomlijnen. In de praktijk stuiten we echter ook op dilemma’s. Ook als de doelen van een interventie – het stoppen van geweld binnenshuis – door alle partijen worden onderschreven, sluiten de culturen binnen de verschillende professionele organisaties niet altijd op elkaar aan. Bovendien lopen de behoeften van slachtoffers uiteen en is het de vraag of een juridisch kader dan het best passende antwoord biedt. In deze bijdrage zal de ontwikkeling naar de groeiende rol van het recht in de aanpak van geweld binnenshuis onderwerp van bespiegeling zijn.
  Original languageDutch
  Place of PublicationAntwerpen, België
  PublisherUniversiteit Antwerpen
  Number of pages16
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this