Criminele inmenging in de amateursport: Weerbaarheid door samenwerking

Vidar Stevens*, Rens Cremers, Monique Bruinsma, Antonius Spapens

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

201 Downloads (Pure)

Abstract

Dit artikel brengt de aard en omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen in beeld. De belangrijkste bevinding is dat een op de acht amateursportverenigingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging. Deze signalen bij amateursportverenigingen in Nederland beperken zich niet tot de voetbalsport. Het fenomeen doet zich verder voor in het hele land en kan daarmee niet worden afgedaan als enkel een probleem van de Randstad of hotspots voor ondermijnende criminaliteit, zoals Zuid-Nederland. Amateursportverenigingen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren van criminele inmenging en wapenen zich er in beperkte mate tegen. Ook bestaat er weinig ondersteuning vanuit gemeenten of sportbonden. Lokale sportakkoorden bieden handvatten om met een meer integrale aanpak het thema in de amateursport en op lokaal niveau op te pakken.
Original languageDutch
Pages (from-to)12-17
Number of pages6
JournalTijdschrift voor Sport & Recht
Volume2021
Issue number1/2
Publication statusPublished - 2021

Cite this