De belasting van longitudinaal trauma-onderzoek: een prospectieve studie naar veronderstelde en onvermoede voorspellers [The burden of longitudinal trauma research: a prospective study on assumed and unsuspected predictors]

P.G. van der Velden, M.W.G. Bosmans, T. Bouman, J. de Keijser, R. Kleber, H. Schut

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

177 Downloads (Pure)

Abstract

De belasting van deelname aan psychotraumaonderzoek hangt niet of nauwelijks systematisch samen met (chronische) PTSS-klachten. Opvallend genoeg toont de ervaren belasting vooral sterk verband met de belasting die ervaren is bij deelname aan eerder onderzoek, zoals onderzoek naar politieke waarden. Deze resultaten nopen tot een
discussie over de bestaande richtlijnen en uitvoering van de Wet Medisch Onderzoek waar trauma-onderzoek onder kan vallen, aldus Peter van der Velden en collega’s.

Original languageEnglish
Pages (from-to)45-54
JournalDe Psycholoog
Publication statusPublished - 1 May 2015

Keywords

  • trauma, burden of research, prospective, population, ethics

Fingerprint Dive into the research topics of 'De belasting van longitudinaal trauma-onderzoek: een prospectieve studie naar veronderstelde en onvermoede voorspellers [The burden of longitudinal trauma research: a prospective study on assumed and unsuspected predictors]'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this