De beperkte controle van de informatie voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

A.A. de Bont, J.C. van den Brink, L. Berendsen, M.P.A. Boonk

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

Doel:
Nagaan over welke informatie verzekeringsartsen beschikken bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en hoe zij die informatie toetsen.

Opzet:
Beschrijvend.

Methode:
In de periode januari 1999-april 2000 werden gegevens verzameld door semi-gestructureerde interviews met 19 verzekeringsartsen van de 5 uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid en door observaties van 73 beoordelingsgesprekken van 6 ervaren verzekeringsartsen.

Resultaten:
De gesprekken die verzekeringsartsen met cliënten voerden, duurden gemiddeld 30 minuten. Daarin werden diverse onderwerpen kort aangestipt. De informatie van de bedrijfsarts bleef beperkt tot de eerste ziektedag, een algemene beschrijving van de klachten en een diagnosecode. Bij 23 gesprekken (32) vroeg de verzekeringsarts informatie op bij de behandelend arts en bij 2 (3) werd expertise aangevraagd.

Conclusie:
Voor verzekeringsartsen was de cliënt vaak de belangrijkste of de enige informatiebron. Veelal was er geen andere informatie om de gegevens van de patiënt aan te toetsen en werd die ook niet opgevraagd.
Original languageDutch
Pages (from-to)27-30
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume146
Issue number1
Publication statusPublished - 2002
Externally publishedYes

Cite this