De betekenis van het Europese aanbestedingsrecht voor partneringcontracten in de bouw

C.E.C. Jansen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Partneringcontracten zijn `gewone' opdrachten in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Wanneer zij voldoen aan de standaardeisen die aan dergelijke opdrachten worden gesteld, moeten zij Europees worden aanbesteed. De verschillende deelopdrachten behoeven vervolgens niet Europees te worden aanbesteed, met dien verstande dat deze deelopdrachten een duidelijke relatie met de opdrachtomschrijving in het hoofdcontract moeten vertonen. De opdrachtomschrijving in het hoofdcontract moet zo weinig mogelijk ruimte laten voor interpretatiekwesties; partijen dienen helder voor ogen te hebben wat het langlopende project zal omvatten. Hoe meer onduidelijkheid, des te sneller het vermoeden zal rijzen dat een deelopdracht buiten de `scope' van het hoofdcontract valt en er apart moet worden aanbesteed. In zoverre wijkt dit principe niet af van hetgeen bij een `gewoon' bouwcontract geldt. Voor de maximaal toegestane duur van een partneringcontract bestaan geen regels. De gedachte is dat in dit verband aansluiting moet worden gezocht bij de economische levensduur van een concreet project.
Original languageDutch
Title of host publicationConcurrerende Praktijken
Place of Publication's-Gravenhage
PublisherSDU-uitgevers
Pages115-124
Number of pages10
ISBN (Print)9054092033
Publication statusPublished - 1998

Publication series

NameJonge Balie Congresbundels
Number1998

Cite this