De Collateral Richtlijn: Een rechtsvergelijkende studie naar de implementatie van de goederenrechtelijke aspecten van de Collateral Richtlijn

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1829 Downloads (Pure)
Original languageDutch
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Wibier, Reinout, Promotor
  • Mak, Vanessa, Promotor
Award date21 Jan 2015
Publisher
Print ISBNs9789013127461
Electronic ISBNs9789013127478
Publication statusPublished - 2015

Cite this