"De droevige maar onvermijdelijke imperfectie van rechtsregels"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Rechtsregels dienen de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid. Een regel is echter het resultaat van onderscheidingen die worden gemaakt met het oog op een te realiseren doelstelling. Een dergelijke classificatie is vanwege de complexe en dynamische werkelijkheid onvermijdelijk te ruim of te beperkt, zodat het bereik van de wettelijke regel vanuit het perspectief van de achterliggende doelstelling te ruim of te beperkt is. Ongelijke gevallen worden zo ten onrechte als gelijk aangemerkt of gelijke gevallen worden ten onrechte niet als gelijk aangemerkt. Geconstateerde over- of onder-inclusiviteit moet daarom in principe worden opgeheven, onder verdiscontering van het belang van een duurzame norm. Verfijning van de norm door bestuur of rechter kan op gespannen voet staan het primaat van de wetgever. Waar een scherpe normstelling niet mogelijk is of een dynamische rechtsontwikkeling zou hinderen kunnen bestuur en rechter het bereik van de wet steeds opnieuw af te stemmen op de achterliggende doelstelling. Zij kunnen daarbij vaak de wettelijke regel formeel in stand laten, maar via een beperkende interpretatie voorafgaand aan de toepassing de wettelijke classificatie materieel wijzigen.
Original languageDutch
Title of host publication"In het licht van deze overwegingen"
EditorsE.T. Feteris
Place of PublicationNijmegen
PublisherArs Aequi
Pages161-170
Number of pages10
ISBN (Print)9069165295
Publication statusPublished - 2004

Cite this