De hypotheekrente op de schop? Dan graag open en zorgvuldig!

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Abstract

Een mogelijke wijziging van de fiscale behandeling van de eigen woning, van de hypotheekrente-aftrek, eist een zeer zorgvuldige voorbereiding, wil die als legitiem ervaren worden. De invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 laat zien dat een zwakke procedurele legitimiteit gevolgen heeft voor de inhoudelijke legitimiteit. Snelheid, het gebrek aan een principieel en open parlementair debat en publieke discussie waren hier de grote boosdoeners. De resulterende wetgeving is daardoor op onderdelen evident onrechtvaardig; hetgeen ten koste van de inhoudelijke legitimiteit gaat. Omdat een hypotheek in het algemeen een forse lange termijn verplichting voor de burger is, dient aan zijn behoefte aan rechtszekerheid een serieus gewicht toegekend moeten worden. Dat pleit voor een geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek mocht het publieke debat leiden tot afschaffing daarvan. Het overgangsrecht verdient hier bijzonder aandacht – te meer nu grote aantallen burgers met hypothecaire verplichtingen te maken zullen hebben met dit overgangsrecht. Om te beoordelen welke verwachtingen de burger op dit punt mag koesteren zullen de relevante omstandigheden zeer zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht. Aldus kunnen de gerechtvaardigde verwachtingen worden bepaald die richtinggevend zijn voor de concrete vormgeving van het overgangsrecht.
Original languageDutch
Title of host publicationDe vergeten woningmarkt
EditorsK. Koedijk
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBoom
Pages141-156
Number of pages16
ISBN (Print)01679155
Publication statusPublished - 2006

Cite this