De impact van de eerste en de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn op de aandeelhoudersparticipatie vanuit rechtseconomisch perspectief

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

De herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn heeft net als de eerste aandeelhoudersrechtenrichtlijn het doel om de uitoefening van aandeelhoudersrechten te bevorderen door belemmeringen weg te nemen en de rechten van aandeelhouders te vergroten. Deze herziene richtlijn moet uiterlijk op 10 juni 2019 in de Nederlandse wet- en regelgeving worden geïmplementeerd. In deze bijdrage wordt er allereerst aangehaakt bij bestaande micro-economische theorieën om het participatiegedrag van aandeelhouders te kunnen verklaren. Vervolgens wordt door middel van een empirische analyse onderzocht of de verscheidene bepalingen inderdaad het beoogde effect kunnen hebben op de aandeelhoudersbetrokkenheid. Aangezien de verscheidene bepalingen uit de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn nog niet zijn omgezet in de Nederlandse wet- en regelgeving op het moment van dit onderzoek, worden de effecten van de eerste aandeelhoudersrichtlijn op de aandeelhoudersbetrokkenheid in een regressieanalyse in kaart gebracht.
Original languageDutch
Article number3
Pages (from-to)86-96
Number of pages11
JournalTijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Volume2019
Issue number3
Publication statusPublished - 13 Jun 2019

Cite this