De implementatie van het kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure: Een veeleisend Europa of een behoudend Nederland?

R.A.M. van Schijndel

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

  Abstract

  De Europese Unie streeft naar realisering van een Europese ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Daartoe beschikt de Europese Unie over bevoegdheden om potentiële en justitiële samewerking te bevorderen en strafwetgeving van de lidstaten onderling aan te passen. Voor deze harmonisatie van nationaal strafrecht ziet het EU-verdrag in het rechtsinstrument van het kaderbesluit. De lidstaten zijn verplicht het resultaat neergelegd in een kaderbesluit te bereiken. Het betekend dat lidstaten kaderbesluiten moeten implementeren in de eigen rechtsorde. De wijze waarop zij dat doen, staat ter keuze aan de lidstaten. In deze bundel worden verschillende aspecten van implementatie van kaderbesluiten belicht. Het gaat daarbij niet alleen om vragen van institutionele aard, zoals de vraag welke normen op Europees niveau gelden voor implementatie van kaderbesluiten en wat de mogelijkheden van de wetgever zijn bij omzetting van een kaderbesluit in nationale voorschriften. Ook bevat de bendel beschouwingen over de ervaringen die zijn opgedaan bij de implementatie van verschillende kaderbesluiten in Nederland. De bijdragen aan deze bundel vloeien voort uit een seminar dat op 7 december 2005 is georganiseerd door het Centrum van Procesrecht van de Universiteit van Tilburg, met financiële ondersteuning van het ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving.
  Original languageDutch
  Title of host publicationImplementatie van kaderbesluiten
  EditorsM.J. Borgers, F.G.H. Kristen, J.B.H.M. Simmelink
  Place of PublicationNijmegen
  PublisherWolf Legal Publishers (WLP)
  Pages173-186
  Number of pages241
  ISBN (Print)9789058502506
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this