De investeringstoets in vitale infrastructuren: Laatste redmiddel of reden tot zorg?

Tessa van Breugel, Saskia Lavrijssen, Leigh Hancher

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In maart 2019 is het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel introduceert een investeringstoets in de telecommunicatiesector. Het is een aanvulling op het bestaande wet- en regelgevend kader dat veelal is ingevoerd ten tijde van de privatisering en liberalisering van vitale infrastructuursectoren. Dit kader biedt volgens de regering niet langer afdoende bescherming tegen nationale veiligheidsrisico’s die in de huidige tijd door buitenlandse overnames en investeringen in de vitale infrastructuur kunnen ontstaan. De investeringstoets behoort tot een nieuw soort instrumentarium (de zogenaamde “tweede generatie instrumenten”) met een grotere reikwijdte en breder toepassingsbereik dat in steeds meer EU-lidstaten zijn intrede doet. Hoewel het recentelijk vastgestelde EU-screeningskader aanzienlijke ruimte laat aan EU-lidstaten om screening van investeringen vorm te geven, moet de wijze waarop deze ruimte wordt ingevuld in overeenstemming zijn met de fundamentele Europese vrij verkeer bepalingen. Dit artikel concludeert, dat het wetsvoorstel in de huidige vorm een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer vormt en herbezinning behoeft.

Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)203-210
Number of pages8
JournalMarkt en Mededinging
Volume2019
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 31 Dec 2019

Keywords

  • vitale sectoren
  • infrastructuren
  • openbare orde
  • openbare veiligheid
  • investeringstoets
  • telecommunicatiesector
  • Europees recht

Cite this