De laatste wilde hamster in Nederland en de grondslagen van het Europees en internationaal milieurecht

Research output: Book/ReportInaugural speechOther research output

Abstract

De veldhamster, of korenwolf, heeft het nieuwe millennium maar amper gehaald. De laatste wilde hamster in ons land heeft ons nog wel met de neus op de feiten van het Europees en internationaal milieurecht gedrukt. Tal van juridische procedures, waarbij vaak het EG-recht centraal staat, worden gevoerd om het diertje te beschermen. In deze oratie voert de laatste hamster ons langs een aantal belangrijke grondslagen van het Europees en internationaal milieurecht. Zegt het internationaal recht bijvoorbeeld iets over de vraag waarom bedreigde soorten als de veldhamster moeten worden beschermd? Wat heeft de bescherming van de hamster te maken met ¿duurzame ontwikkeling'? Hoe verhoudt zich het ideaal van een duurzame ontwikkeling tot bekende milieurechtelijke beginselen, zoals het voorzorgbeginsel, en wat is de betekenis van dergelijke vage begrippen voor de rechtspraktijk van alledag? Kan bijvoorbeeld verwacht worden dat het voorzorgbeginsel, dankzij doorwerking van de EG-IPPC-richtlijn, een vooraanstaande rol in ons milieurecht gaat spelen? En welke rol spelen mensenrechten bij duurzame ontwikkeling? Het zijn vooral milieu-organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de hamster. Nog steeds echter zijn er in het Europees en internationaal milieurecht belemmeringen voor NGO's om daadwerkelijk juridische actie te ondernemen. Ook in ons land is de rechtsbescherming in milieuzaken nog steeds niet altijd even goed geregeld, internationale verdragen ten spijt. In plaats van het Europees en internationaal milieurecht als een bedreiging te zien, zouden we het als een kans moeten zien om onze wetgeving te verbeteren, zodat de hamster en andere soorten behouden blijven voor toekomstige generaties.
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
Number of pages34
ISBN (Print)9027151962
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameCentrum voor wetgevingsvraagstukken

Cite this