De metro als energiebedrijf: De juridische randvoorwaarden voor de inpassing van de E-OV-Hub als accelerator van de energie- en mobiliteitstransitie

Saskia Lavrijssen, Julia Schefman, Lien Stolle

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

67 Downloads (Pure)

Abstract

Om de klimaatdoelen te behalen en de energietransitie te versnellen zijn innovatieve oplossingen nodig om de ontstane congestie op het elektriciteitsnet tegen te gaan. Energiehubs zoals de E-OV-Hub kunnen een belangrijke rol spelen in de oplossing van dit probleem door elektriciteit binnen een lokaal energiesysteem te produceren, te distribueren en te gebruiken. Alhoewel een E-OV-Hub technisch gezien mogelijk is, is de vraag gerezen hoe de E-OV-Hub zich verhoudt tot Europese en nationale regels voor de regulering van de energienetwerken en gesloten distributiesystemen. Dit artikel analyseert of de E-OV-Hub past binnen de randvoorwaarden van het Europees recht en het voorstel voor de Energiewet (Raad van State) ten aanzien van het beheer van gesloten distributiesystemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)2-16
Number of pages15
JournalSociaal-economische wetgeving SEW: Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Volume2023
Issue number1
Publication statusPublished - 15 Jan 2023

Cite this