De papieren schuldigerkenning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Bij de papieren schuldigerkenning moeten zowel de civiele als fiscale aspecten
nauwlettend in de gaten worden gehouden om het beoogde – veelal fiscale – resultaat te bereiken. Daaraan besteed ik kort aandacht in par. 6.2. In deze bijdrage staan vooral de civiele aspecten centraal. Het betreft de vraag of bij een papieren schuldigerkenning sprake is van een schenking ter zake des doods. Daar is al veel over geschreven. Vooral in de oudere bijdragen ging het om de vraag of de papieren schuldigerkenning die opeisbaar was bij overlijden kon worden aangemerkt als een schenking ter zake des doods. Na het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2011, dat in par. 6.3 aan bod komt, werd in de literatuur opgemerkt dat de Hoge Raad duidelijkheid verschafte. Dat is naar mijn mening geenszins het geval. Voor de meeste papieren schuldigerkenningen is de vraag onverminderd actueel en onbeantwoord. De situaties waarin nog onduidelijkheid bestaat over de kwalificatie, komen aan bod in par. 6.4 en 6.5. Ik sluit af met een conclusie in par. 6.6.
Original languageDutch
Title of host publicationVan Notariaat tot Rechtspraak
Subtitle of host publicationOpstellen Aangeboden aan Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter Gelegenheid van Zijn Afscheid als Raadsheer in het Hof Den Haag
EditorsFatih Ibili , Alexander Labohm, Barbara Reinhartz, Martin Schoenmaker
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages37-44
VolumeArs Notariatus
Edition171
ISBN (Electronic)ISBN 978 90 13 15723 9
ISBN (Print)ISBN 978 90 13 15722 2
Publication statusPublished - 2020

Cite this