De plus-en-minmethode als onderzoeksinstrument bij het opsporen van itembias in de Eindtoets Basisonderwijs

T.M.M.L. van Schilt-Mol, T. Vallen, H.H. Uiterwijk

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

    Search results