De politieke invalshoek

S. Zouridis, P.W. Tops, G.W.M. van Vugt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

  Abstract

  In de officiële documenten wordt gesteld dat het oorspronkelijk Tilburgs model is ontwikkeld ten behoeve van de raad: de raad zou als gevolg van het model meer greep krijgen op de organisatie en het beleid. Maar hoe heeft de raad het model ervaren? Wordt eigenlijk wel gebruik gemaakt van de instrumenten? En zo ja, zijn deze instrumenten dan ook nuttig en inzichtelijk gebleken voor de raadsleden? Het gebruik van de instrumenten uit het oorspronkelijk model en de betekenis ervan voor het functioneren van de gemeenteraad komen in paragraaf twee aan de orde. Soms wordt gesteld dat gedurende de ontwikkeling van het oorspronkelijk model de positie van de raad in het gemeentebestuur nauwelijks is veranderd. Hoewel er verschillende pogingen zijn ondernomen om de raad uit te nodigen tot een bezinning op zijn positie en functioneren, zijn deze nooit ¿echt' van de grond gekomen. In paragraaf drie worden deze pogingen gereconstrueerd en wordt een voorlopig antwoord gegeven op de vraag waarom deze geen vervolg hebben gekregen. POP kan worden gezien als de meest recente poging om de rol en positie van de raad te vernieuwen. Maar in welke richting beweegt de raad zich? Welke mogelijke scenario's zijn er voor de toekomst van de lokale politiek in Tilburg? Deze vragen worden in de laatste paragraaf aan de orde gesteld. Het hoofdstuk is gebaseerd op een viertal databronnen. Ten eerste zijn in 1991 de destijds zittende raadsleden door een aantal studenten geïnterviewd, onder andere over het oorspronkelijk Tilburgs Model. Daarnaast zijn de raadsleden die vanaf 1990 zitting hebben (gehad) recent benaderd met een enquête. Delen van het hoofdstuk zijn gebaseerd op een analyse van verschillende relevante documenten. Ten slotte heeft een tweetal groepsinterviews plaatsgevonden met enkele huidige gemeenteraadsleden.
  Original languageDutch
  Title of host publicationZoeken naar een modern bestuur. Het Tilburgs Model en de logica van de burger
  EditorsP.W. Tops, G.W.M. van Vugt
  Place of PublicationAlphen aan den Rijn
  PublisherSamsom
  Pages135-150
  Number of pages16
  ISBN (Print)9042201592
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this